HIV / เอดส์

ใครว่าอยู่ในภาวะสงบ ไม่ ได้ ?....

HIV Functional Cure

ภาวะ HIV สงบ / หมดฤทธิ์HIV Function Cure ภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์

เป็นภาวะที่นักวิจัยและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมยาพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นให้ได้  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีนักวิจัยทีมใดทำให้เกิด ภาวะ HIV สงบ ในผู้ติดเชื้อได้สำเร็จเลย   ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าคณะนักวิจัย Operation BIM เป็นนักวิจัยกลุ่มแรกที่ทำให้เกิดภาวะ HIV สงบ ในผู้ติดเชื้อสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก

ด้วยข้อมูลที่ได้จากอาสาสมัครและผู้บริโภคที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ทำให้คณะนักวิจัยฯ มั่นใจว่าจะมีผู้ที่เกิดภาวะ HIV สงบ หรือ HIV หมดฤทธิ์ จะเพิ่มขึ้นอีกและการเกิดภาวะ HIV สงบ นี้จะช่วยให้ผู้ที่ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติได้โดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ด้วย ภูมิคุ้มกันบำบัด HIV จากพืชกินได้ของ APCO หรือที่เรียกว่านวัตกรรม APCOcap นั่นเอง


ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 5 เกิดภาวะ HIV สงบ โดยใช้เวลาเพียง 3 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap โดยผู้ที่เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์รายนี้ตัดสินใจไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนื่องจากไม่ต้องการรับผลข

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 6 เกิดภาวะ HIV สงบ ได้ในเวลา 5 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap ทั้งนี้อาสาสมัครรายนี้ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสุขภาพโดยรวมยังอยู่ใน.

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 7 ก่อนเข้าโครงการเกิดปัญหาติดเชื้อฉวย มีค่า VL 2,532,199 copies/ml และ CD4 = 4 cells/cu.mm. ด้วยเหตุผลส่วนตัวจึงยังไม่รับยาต้านไวรัส หลังได้ใช้นวัตกรรม APCOcap

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 8 เกิดภาวะ HIV สงบ ได้ในเวลา 1 ปี หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap โดยยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนื่องจากสุขภาพโดยรวมยังปกติและไม่ต้องการรับผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 4 เกิดภาวะ HIV สงบ ได้ในเวลา 8 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap ทั้งนี้อาสาสมัครรายนี้ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสุขภาพโดยรวมยังอยู่ในเ

ภาวะ HIV สงบ รายแรกของโลกนี้พบว่าเกิดขึ้นเมื่อปี 2558 ปัจจุบันผู้ติดเชื้อที่มีภาวะ HIV สงบ รายที่ 1 นี้ มีคุณภาพชีวิตปกติต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว

ยืนยันภาวะ HIV สงบต่อเนื่อง ด้วยการตรวจครั้งที่ 10 ของอาสาสมัครรายแรกในโครงการ APCO LIFE FITNESS CHALLENGE ที่เข้าสู่ภาวะ HIV สงบ โดยใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย APCOcap และไม่ใช้ยาต้าน

็HIV Function Cure หรือ ภาวะ HIV สงบ (รายที่ 3 ของโลก) ที่เกิดภาวะสงบได้ในเวลาเพียง 3 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap ยืนยันภาวะ HIV สงบ ด้วยการตรวจต่อเนื่อง
เกี่ยวกับ APCOcap

เป็นชื่อที่นักวิจัยใช้เรียกสูตรที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยของคณะนักวิจัย APCO ที่ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า30ปี และได้ค้นพบว่า การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ จึงได้ผลิตสูตรสารสกัดจากธรรมชาติสำหรับการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลรวมทั้งผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ (มังคุด,งาดำ,ถั่วเหลือง,ฝรั่ง และ ใบบัวบก)


“สรุปผลการวิจัย APCOcap”

การทดสอบสูตรของนักวิจัย Operation BIM 4 แคปซูล/วัน ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV 29 ราย ที่ใช้ยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลแม่ออน พบว่าผู้ติดเชื้อมีสุขภาพดีขึ้นทุกราย มี CD4 เพิ่มขึ้นในเวลา 3 เดือน ในกลุ่มผู้ติดเชื้อที่สารภีและที่ดอยสะเก็ด 22 ราย มี CD4 เพิ่มขึ้นทุกคนในเวลา 3 เดือน ในรายที่ติดเชื้อวัณโรคและปอดบวมอาการหายไปในเวลาที่รวดเร็ว ในกลุ่มเด็กติดเชื้อที่บ้านแกร์ด้า จ.ลพบุรี ที่ใช้ยาต้านอยู่แล้ว 70 ราย ทุกรายมี CD4 เพิ่มขึ้น อาการของโรคแทรกซ้อน เช่น ติดเชื้อรา แบคทีเรียหายไป รายที่เป็นมะเร็งตับก็มีคุณภาพชีวิตปกติมาต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปีแล้ว ประสิทธิภาพในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของสูตรของนักวิจัย Operation BIM เกิดจากการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว Th1, และ Th17 ซึ่งต่างก็คือ CD4 แล้ว CD4 ที่เพิ่มขึ้นไปเพิ่มอานุภาพของเซลล์ T พิฆาต ในการกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV ผลรวมคือ CD4 เพิ่มขึ้น และจำนวน HIV ลดลง ซึ่งวิธีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนี้ เป็นวิธี ภูมิคุ้มกันบำบัด HIV ด้วยพืชกินได้ ของ APCO


อาสาสมัครรายแรก "HIV" สงบแล้ว

ปัจจุบันคณะนักวิจัยได้ปรับลดปริมาณ APCOcap จาก 9 แคปซูล/วัน เหลือ 4 แคปซูล/วัน โดยผลการตรวจเลือดตั้งแต่ครั้งที่ 6พบว่า ยังตรวจไม่พบเชื้อ HIV อยู่เช่นเดิม และผลการตรวจเลือดปัจจุบันซึ่งครั้งที่ 10 ยังยืนยันว่า HIV อยู่ในภาวะสงบ หรือ HIV หมดฤทธิ์ ข้อมูลมีดังนี้


 • - ก่อนเข้าโครงการมี CD4 734 cell/cu.mm. และ HIV 88.2 copies/ml (กุมภาพันธ์ 2560)
 • - ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (2 เดือน) ตรวจครั้งที่ 1: 14 ก.พ. 62 = CD4 1,016 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ
 • - ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (3 เดือน) ตรวจครั้งที่ 2: 16 มี.ค. 62 = CD4 1,122 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ
 • - ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (4 เดือน) ตรวจครั้งที่ 3: 10 เม.ย. 62 = CD4 1,336 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ
 • - ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (5 เดือน ตรวจผลโดยคลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย) ตรวจครั้งที่ 4: 8 พ.ค. 62 = CD4 644* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 40 Copies/ml)
 • - ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (5 เดือน ตรวจผลโดยสถาบันบำราศนราดูร) ตรวจครั้งที่ 5: 16 พ.ค. 62 = CD4 675* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ (น้อยกว่า 20 Copies/mL)
 • - ลด APCOcap เหลือ 4 capsules/วัน ได้ 1 เดือน (ผลตรวจโดยกรุงเทพพยาธิแลป) ตรวจครั้งที่ 6: 27 มิ.ย. 62 = CD4 1,178* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ ND (น้อยกว่า 20 Copies/mL)
 • - ลด APCOcap เหลือ 4 capsules/วัน ได้ 2 เดือน (ผลตรวจโดยกรุงเทพพยาธิแลป) ตรวจครั้งที่ 7: 25 ก.ค. 62 = CD4 1,066* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ ND (น้อยกว่า 20 Copies/mL)
 • - ลด APCOcap เหลือ 4 capsules/วัน ได้ 3 เดือน (ผลตรวจโดยกรุงเทพพยาธิแลป) ตรวจครั้งที่ 8: 29 ส.ค. 62 = CD4 1,708* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ ND (น้อยกว่า 20 Copies/mL)
 • - ลด APCOcap เหลือ 4 capsules/วัน ได้ 4 เดือน (ผลตรวจโดยกรุงเทพพยาธิแลป) ตรวจครั้งที่ 9: 26 ก.ย. 62 = CD4 910* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ ND (น้อยกว่า 20 Copies/mL)
 • - ลด APCOcap เหลือ 4 capsules/วัน ได้ 5 เดือน (ตรวจผลโดยคลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย) ตรวจครั้งที่ 10: 24 ต.ค. 62 = CD4 803* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ ND (น้อยกว่า 20 Copies/mL)
 • *หมายเหตุ ค่า CD4 ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับมาตรฐานการตรวจของแต่ละแลบข่าวสาร

Facebook Nation LIVE เรื่อง นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIV / AIDS และมะเร็ง ด้วยสารสกัดจากพืชกินได้ สัมภาษณ์สด

APCO เผยแพร่นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด ในงาน วทท. ครั้งที่ 44

หลังได้ใช้ APCOcap ทุกรายมี CD4 เพิ่มขึ้น พ้นจากภาวะโรคแทรกซ้อน และมีสุขภาพที่ดีมาเป็นเวลากว่า 6 ปี

เกร็ดความรู้

“ภูมิคุ้มกันบำบัด” นวัตกรรมที่ช่วยให้สุขภาพของผู้ป่วยโรคร้าย ทั้งมะเร็ง เอดส์ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ฯลฯ ให้แข็งแรงขึ้นได้ด้วยวิธีการธรรมชาติอย่างยั่งยืน

หนองใน เป็นแล้ว ต้องรีบรักษา
EDUCATE

โรคหนองในแท้ หรือ โรคโกโนเรีย (Gonorrhea) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้มากเป็นอันดับต้นๆในบรรดาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

3 ระยะ ของผู้ติดเชื้อ HIV
EDUCATE

การแบ่งระยะของผู้ติดเชื้อ จะแบ่งเป็น 3 ระยะโดยมีอาการที่ต่างกันในแต่ละระยะ และขึ้นอยู่กับบุคคลด้วย มาดูกนว่าแต่ละระยะเป็นอย่างไรบ้าง

เรื่องของตุ่ม PPE
EDUCATE

ตุ่ม PPE Pruritic Papular Eruption in HIV ตุ่มแผลคัน มักเกิดกับผู้ติดเชื้อ HIV ที่เข้าสู่ภาวะที่มี CD4 ต่ำกว่า 100 หรือเป็นผู้ป่วยเอดส์แล้ว

นักวิจัยไทยประกาศ “นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIV/AIDS และมะเร็งด้วยสารสกัดจากพืชกินได้” ออกอากาศทางช่อง TNN24


นักวิจัยไทยประกาศผลงานวิจัยที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีปัญหา HIV/AIDS และมะเร็ง มาแล้วกว่าพันราย ในงาน วทท. ครั้งที่ 44 ในหัวข้อ “นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIV/AIDS และมะเร็งด้วยสารสกัดจากพืชกินได้” ออกอากาศทาง Thairath TV ช่อง 32 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น.

งานวิจัยและพัฒนา


ภูมิคุ้มกันบำบัดสำหรับทั้ง AIDS และมะเร็ง คนไทยทำได้มา 10 ปีแล้ว.

เนื้อหาส่วนหนึ่งของการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด HIV/AIDS และมะเร็งด้วยสารสกัดจากพืชกินได้” ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ( วทท44 )

โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM.

จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา วันที่ 29 ตุลาคม 2561


สถานการณ์เอดส์ในปัจจุบัน


การแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยน่ากลัวแค่ไหน (เดิม คนติดเชื้อในประเทศไทยกี่คน สถิติ)

HIV/AIDS โรคที่ใครก็รู้ว่าหากติดเชื้อคือ ต้อง “เสียชีวิต” เท่านั้น ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ฯ รายงานว่าเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ผู้ติดเชื้อที่มีชีวิตอยู่ทั้งหมด 437,700 คน แยกเป็นเพศหญิง 181,600 คน เพศชาย 256,100 คน เอชไอวี เอด

ข้อมูลของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย รายงานเมื่อสิ้นปี 2559 ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 6,200 คน เฉลี่ยวันละ 17 ตลอดทั้งปีมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตกว่า 15,000 คน และจากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาบ่งชี้ว่าในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับบริการฝากครรภ์ และกลุ่มทหารเกณฑ์คัดเลือกใหม่เข้าประจำการ อายุ 20-24 ปี กลับมีแนวโน้มติดเชื้อสูงขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเยาวชนที่มีคู่เพศสัมพันธ์หลายคนและไม่ป้องกัน เพราะคิดว่าตัวเองจะไม่ติดเชื้อจึงทำให้มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้ตัววิธีการรักษาในปัจจุบัน


ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาการติดเชื้อ HIV ให้หายขาด แต่หากรู้ว่าติดเชื้อแล้วตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้น้อยลง เนื่องจากผู้ป่วยจะได้ทำการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ถูกวิธีส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น แม้ยาต้านจะมีผลข้างเคียงอยู่บ้าง และปัจุบันก็สามารถขอทำการตรวจเลือดหาเชื้อได้ฟรีได้ทีสถานพยาบาลที่ตนมีสิทธิ์อยู่


ประสบการณ์ผู้ใช้

ประสบการณ์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ APCOcap

ประสบการณ์ผู้ใช้ รายที่ 128 : หลังการใช้ APCOcap   9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  3 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 39• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 5 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 305 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ APCOcap

1. มีอาการสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะ

   แพทย์สันนิษฐานว่าภาวะการติดเชื้อเอชไอวีมีส่วนกระตุ้นให้เกิดอาการสะเก็ดเงิน

2. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง

3. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

4. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ความเข้นข้นของเลือด (HCT) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

6. อัตราการกรองของไต (eGFR) ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 3 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 305 cells/cu.mm เป็น 595 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 95%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- อาการสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะลดลงมาก

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- อาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลงมาก

- ผลการตรวจค่าตับ (AST และ ALT) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ความเข้นข้นของเลือด (HCT) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- อัตราการกรองของไต (eGFR) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก

ประสบการณ์ผู้ใช้ รายที่ 127 : หลังการใช้ APCOcap   9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  4 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 37• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 9 ปี

ค่า CD4 ล่าสุด = 178 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ APCOcap

1. มีภาวะไขสันหลังเสื่อมจากการติดเชื้อเอชไอวี

   - ปลายประสาทไขสันหลังอักเสบ / มีอาการชาตามปลายประสาท

   - แขนและขาอ่อนแรง / ทำให้ไม่สามารถยืนและเดินได้

   - ไม่สามารถควบคุมระบบขับถ่ายได้

2. จอประสาทตาอักเสบจากการติดเชื้อซิฟิลิส/ การมองเห็นเลือนลาง

3. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

4. ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ค่าความดันโลหิตสูงกว่าเกณฑ์ปกติ


• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 4 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 178 cells/cu.mm เป็น 1,332 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 648%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 20 Copies/ml

- อาการชาตามปลายประสาทลดลงมาก

- สามารถควบคุมระบบการขับถ่ายได้มากขึ้น/ ขับถ่ายได้ด้วยตัวเอง

- กล้ามเนื้อแขนและขาเพิ่มขึ้นและมีแรงมากขึ้น สามารถทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้นานขึ้น

- อาการอักเสบของจอประสาทตาดีขึ้นมาก / การมองเห็นดีขึ้น

- ผลการตรวจร่างกายล่าสุด พบว่า

    1. ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride)อยู่ในเกณฑ์ปกติ

    2. ระดับน้ำตาลในเลือด อยู่ในเกณฑ์ปกติ

    3. ระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

    หมายเหตุ แพทย์ให้งดใช้ยาลดความดันโลหิต / ยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด / ยาลดไขมันในเลือด

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

รายที่ 126 : หลังการใช้ APCOcap   9 แคปซูลต่อวัน  เป็นเวลา  1 เดือน


• เพศ : ชาย• อายุ : 38• ข้อมูลก่อนการใช้ APCOcap


รับยาต้านไวรัสมาประมาณ 8 ปี

ข้อมูลค่า CD4

   ปี 2555 - 2561ค่า CD4 สูงสุด เท่ากับ 550 cells/cu.mm

   เดือนมิ.ย.2562ค่า CD4 ลดลงเหลือ 335 cells/cu.mm

ปัญหาสุขภาพก่อนใช้ APCOcap

1. กล้ามเนื้อบริเวณ แขน ขา และ สะโพกลีบเล็กลง

2. ปวดตามข้อต่างๆ และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง

3. มีอาการสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะ

  แพทย์สันนิษฐานว่าภาวะการติดเชื้อเอชไอวีมีส่วนกระตุ้นให้เกิดอาการสะเก็ดเงิน

4. มีค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

5. ค่าตับ (AST และ ALT) สูงกว่าเกณฑ์ปกติ า

6. นอนหลับไม่สนิท/ ร่างกายอ่อนเพลีย


• ข้อมูลหลังการใช้ APCOcap 9 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน


- ค่า CD4 เพิ่มขึ้นจาก 335 cells/cu.mm เป็น 634 cells/cu.mm เพิ่มขึ้น 89%

- ค่า VL (จำนวนเชื้อไวรัส) เหลือ น้อยกว่า 40 Copies/ml

- กล้ามเนื้อบริเวณแขนขาเริ่มเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถออกกำลังกายได้นานขึ้น

- อาการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงลดลงมาก

- อาการสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะลดลงมาก

- ค่าไขมันในเลือด (Cholesterol/ Triglyceride) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- ผลการตรวจค่าตับ (AST และ ALT) อยู่ในเกณฑ์ปกติ

- นอนหลับได้ดี / ไม่มีอาการอ่อนเพลีย

- สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้นมาก


ถ้าเป็นแล้ว WHO แนะนำให้ปฎิบัติตัวอย่างไร


องค์การอนามัยโลกแนะนำว่า ผู้ติดเชื้อ HIV ควรจะเริ่มการรักษาทันทีเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่ามีจำนวน CD4 และจำนวน HIV เท่าไร ในวารสาร Journal of Antimicrobial Chemotherapy ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ติดเชื้อ 17,000 คน และติดตามอาการ 2,300 คน ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี แล้วสรุปว่า

- 78% ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา แต่ไม่สามารถเพิ่มจำนวน CD4 หรือ ลดจำนวน HIV อาการจะรุนแรงจนเป็น AIDS และเสียชีวิตในที่สุด

- 35% ของผู้ป่วยที่มีจำนวน HIV ลดลงถึงระดับที่ตรวจไม่พบ แต่จำนวน CD4 ไม่เพิ่ม ก็จะมีโอกาสป่วย และเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวกับ AIDS
- 18% ของผู้ป่วยที่ไม่สามารถลดจำนวน HIV แต่สามารถเพิ่มจำนวน CD4 เหนือระดับ 200 จะมีปัญหาสุขภาพโดยไม่เสียชีวิต


"สรุปว่า"

การเพิ่มขึ้นของ CD4 สำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้ติดเชื้อมากกว่าการลดลงของจำนวน HIV

รางวัลที่ได้รับ


APCOCap

The Best CEO Awards 2014 by Stock Exchange of Thailand (SET)

APCOCap

Most Improved Corporate Social Responsibility (CSR) Awards 2014 by Stock Exchange of Thailand (SET)

APCOCap

Most Improved Corporate Social Responsibility (CSR) Awards 2014 by Stock Exchange of Thailand (SET)

APCOCap

NIA สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

APCOCap

Best CEO Awards 2015

APCOCap

Best Company Performance Awards 2015นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map