การมองในแง่บวกจะเห็นโอกาสอยู่เสมอ

" The Pessimist Sees Difficulty In Every Opportunity. The Optimist Sees Opportunity In Every Difficulty. "

มีการทดลองให้อาสาสมัครที่มีอาการปวดหัวหรือรู้สึกป่วย กินยาโดยกลุ่มแรก บอกว่ายาที่ให้กินมีราคาสูง ส่วนกลุ่มที่ สอง ให้กินยาที่บอกว่ามีราคาถูก ผลปรากฏว่า กลุ่มแรก บอกว่ามีรู้สึกดีขึ้นมาก กลุ่มสองบอกว่าไม่ค่อยสึกดีขึ้นเท่าไหร่ ซึ่งจริงๆแล้ว ยาที่ให้อาสาสมัครทั้ง2กลุ่มกินนั้นคือ วิตามินซีเหมือนกัน
อยากให้ทุกคนปรับความคิดไปทางบวกให้มากขึ้นโดยเชื่อว่า HIV เป็นเพียงเชื้อไวรัส แม้จะเข้าสู่ร่างกายไปแล้ว แต่ร่างกายเราเองก็มีระบบต่อสู้และทำลาย HIV ได้เช่นกันค่ะ และอย่าลืมออกกำลังกายสม่ำเสมอให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมสู้เชื้อ HIV กันนะคะนวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map