การหลบหนีระบบภูมิคุ้มกันของHIV และการตรวจจับโดย Killer T cell
การหลบหนีระบบภูมิคุ้มกันของHIV และการตรวจจับโดย Killer T cell

การหลบหนีระบบภูมิคุ้มกันของHIV และการตรวจจับโดย Killer T cell

HIV คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะมุ่งไปที่การทำลายCD4ก่อน ซึ่งเป็นเซลล์กลุ่มหนึ่งในระบบภูมิคุ้มกัน ปกติร่างกายของเรามีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ตรวจจับและทำลายสิ่งแปลกปลอมแต่HIV เป็นไวรัสที่สามารถหลบหนีและแฝงตัวทำลายภูมิคุ้มกันได้

ถึงอย่างไรร่างกายของเรายังมีKiller T cell เป็นเหมือนหน่วยSeal ถูกฝึกมาเพื่อตรวจจับและทำลายไวรัสที่หลบหนีเร็ว มาดูกันว่า Killer T cell จะถูกกระตุ้นให้แข็งแรงและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้อย่างไร

ไวรัสแต่ละชนิดมีวิธีหลบหนีภูมิคุ้มกันของร่างกายต่างกัน อย่างเชื้อเอชไอวี จะทำการแอบแฝงในเม็ดเลือดของCD4 แล้วแพร่กระจายเพิ่มจำนวนในเซลล์ที่ระบบภูมิคุ้มกันตามไปไม่ถึง ปัญหานี้ของระบบภูมิคุ้มกันทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ค่อยๆเกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์ระยะสุดท้าย พูดให้เจาะจงคือ เมื่อHIV เข้าไปในร่างกายแล้วจะรีบไปที่เซลล์CD4 ก่อน

โดยเฉพาะที่ต่อมน้ำเหลืองเพราะเป็นที่อยู่ของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันหลายตัวจึงทำให้ไวรัสHIV ไม่ถูกจำกัดออกไปและยังเพิ่มปริมาณมากขึ้นเป็นลำดับ เมื่อไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับเซลล์CD4 ก็จะลดลงเช่นกัน รวมทั้งเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันจะลดปริมาณลงจนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ ได้ตามปกติ จึงเกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือ AIDS นั่นเอง

HIV เป็นเชื้อไวรัสที่มีการกลายพันธุ์สูงขณะแพร่กระจายในร่างกาย ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันปกติไม่สามารถควบคุมและกำจัดได้ รวมทั้งเซลล์ภูมิคุ้มกันบางตัวถูกทำลายไปขณะที่ HIV แพร่กระจายด้วย ในภาวะที่ Killer T cell ไม่ได้ถูกกระตุ้นให้ออกมาทำงานผู้ติดเชื้อจะเข้าสู่โรคเอดส์จนถึงระยะสุดท้ายอย่างรวดเร็ว

สิ่งสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันที่ควบคุมการกำจัดเชื้อไวรัส คือ Killer T cell(เซลล์ T พิฆาต) ซึ่งเป็นหน่วยพิเศษในระบบภูมิคุ้มกันที่ต้องได้รับการฝึกอยู่เสมอและต้องได้รับการกระตุ้นเพื่อให้เริ่มทำงาน ความพิเศษของ Killer T cell คือ จะรู้ว่าไวรัสซ่อนตัวอยู่ที่ไหนและตามจับที่เซลล์นั้น เพื่อส่งสารเรียกพวกมาเพิ่ม และเจาะรูที่เซลล์ติดเชื้อ แล้วปล่อยสารเข้าไปทำลายไวรัสให้แตกกระจายหายไป ส่วนเชื้อ HIV ที่อยู่ในเซลล์นั้นก็ถูกทำลายไปด้วย

นวัตกรรมAPCOcap สามารถกระตุ้น Killer T cell ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและกำจัดไวรัส HIV ในร่างกายลงจนตรวจไม่พบและ CD4 เพิ่มขึ้น จากข้อมูลงานวิจัยของคณะวิจัยOperation BIM พบว่า มีผู้ที่ใช้นวัตกรรมAPCO จนเกิดภาวะ functional cure ซึ่งเป็นภาวะที่ผู้ติดเชื้อ และนักวิจัยในต่างประเทศกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ เราจะมาแชร์เรื่องนี้ในโพสต่อๆไปกันนะคะ