ครั้งแรกของโลก นักวิจัยไทย ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดกำจัดเชื้อโรคเอดส์ได้
ครั้งแรกของโลก นักวิจัยไทย ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดกำจัดเชื้อโรคเอดส์ได้

ครั้งแรกของโลก นักวิจัยไทย ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดกำจัดเชื้อโรคเอดส์ได้

เนื้อหาในรายการ HOTLINE สายสุขภาพ ทางช่อง Nation TV ออกอากาศเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563

แขกรับเชิญ: ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM

ดำเนินรายการ: คุณอรัญญา ชัยคาม

เนื้อหาบางส่วนในรายการ

เกือบ 40 ปีแล้ว ผู้มีปัญหา HIV/AIDS อาศัยยาต้านไวรัส ระงับการ copy เพื่อเพิ่มจำนวนไวรัส แต่ไม่ได้กำจัดให้หมดไป เมื่อหยุดใช้ยาเชื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงต้องใช้ยาต้านตลอดชีวิต อีกทั้งมีผลข้างเคียงทั้งในระยะสั้นและยาว

นักวิจัยทั่วโลกจึงหาทางทำให้เชื้อไวรัสสงบหรือหมดฤทธิ์โดยไม่ใช้ยาต้าน  โดยการทำให้ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิต เหมือนคนปกติ แต่ยังไม่สำเร็จ

คณะนักวิจัย Operation BIM ของไทย ทำได้สำเร็จแล้วโดยใช้ “ภูมิคุ้มกันบำบัด” ได้ด้วยการเพิ่มเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน ช่วยลดเชื้อในผู้ติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่องรายใหม่จนวัดไม่ได้  เกิดภาวะ HIV Functional Cure โดยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ต้านไวรัส

ซึ่งปัจจุบันมีผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์ จากการใช้นวัตกรรม APCOcap หรือ “ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO” (A.I.) แล้ว 3 ราย

และยังมีผู้ที่มีภาวะ HIV ลดลงอย่างต่อเนื่อง และน่าจะเกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์ อีก 10 ราย

ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO (A.I.) ช่วยผู้ป่วย AIDS ที่เชื้อฉวยโอกาสและมีปัญหามะเร็งแทรกซ้อนให้กลับมีคุณภาพชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งในรายที่มีเนื้อร้ายในสมอง  รายที่ติดเชื้อฉวยโอกาสจนใกล้เสียชีวิต รายที่เป็นวัณโรคหรือ TB และในรายที่เป็นมะเร็งปากมดลูกร่วมด้วย

ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO (A.I.) ช่วยผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อฉวยโอกาส (AIDS) พ้นจากสภาวะเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว

เช่น รายที่ 2 มี CD4 24 cells/cu.mm. เพิ่มขึ้นเป็น   201 cells/cu.mm. จึงช่วยให้ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อฉวยโอกาสได้

ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO (A.I.) ช่วยเด็กๆ บ้านแกร์ด้า เพิ่ม CD4 ชัดเจนทุกคน คุณภาพชีวิตดีขึ้นพ้นจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ไม่ติดเชื้อไวรัสหวัดเลยทั้งปี

ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดนี้ได้ช่วยป้องกันเชื้อหวัดให้ผู้บริโภคนับพันรายและป้องกันการติดเชื้อที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันในผู้บริโภคนับร้อยราย พนักงานของ APCO 120 ราย พยาบาลในโรงพยาบาลนับสิบราย และช่วยบุคลากรทางการแพทย์จากคุนหมิงและฝอซานปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลในอู่ฮั่นในการยับยั้งโรคที่กำลังระบดาอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้ง ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO ช่วยผู้ติดเชื้อแล้วหลายรายกลับมีคุณภาพชีวิตปกติรวมทั้งสตรีชาวอเมริกัน ที่พบว่าตนเองได้เคยติดเชื้อที่กำลังระบาดอยู่และยังพบว่าตนเองมีภูมิคุ้มกันแล้ว