HIV, เอชไอวี

         HIV (human immunodeficiency virus) เชื้อเอชไอวี เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ (AIDS : acquired immunodeficiency syndrome) เมื่อร่างกายติดเชื้อ HIV มาแล้ว เชื้อเอชไอวี จะไปทำลายเซลล์ CD4 ก่อน ซึ่ง CD4 เป็นเม็ดเลือดขาวระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ติดเชื้อ HIV หากไม่ได้รับการดูแลใดๆจะทำให้ CD4 ในร่างกายต่ำลงเรื่อยๆ และเมื่อต่ำกว่า 200 cell/cu.mm. จะทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี กลายเป็นผู้ป่วย เอดส์ AIDS หมายถึงว่า ภูมิคุ้มกันของผู้ที่เป็นเอดส์ AIDS จะต่ำมากจนต้านทานเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายไม่ได้ ทำให้ ติดเชื้อฉวยโอกาสได้ง่าย และ ทำให้เป็นโรคแทรกซ้อนอื่นๆ โดยผู้ป่วยเอดส์ AIDS มักเสียชีวิตจากการติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ นั่นเอง

         การติดเชื้อ HIV เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็ง เนื่องจากร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำ เซลล์ร่างกายจึงมีโอกาสกลายพันธุ์ได้มากกว่าคนอื่นๆ

      โรคมะเร็งในผู้ติดเชื้อ HIV มักเกิดกับคนอายุเท่าไหร่?

         มีโอกาสเกิดได้ทุกช่วงอายุของผู้ติดเชื้อ HIV และใกล้เคียงกันทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

      มะเร็งชนิดใดที่เกิดในผู้ติดเชื้อ HIV?

         เป็นชนิดเดียวกับมะเร็งที่เกิดกับคนทั่วไป เพียงแต่พบมะเร็งบางชนิดได้บ่อยกว่า ได้แก่ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (โดยเฉพาะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของสมอง) มะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก มะเร็งในส่วนศีรษะ/ลำคอ

      การเป็นมะเร็งในผู้ติดเชื้อ HIV ต่างจากคนที่ไม่ติดเชื้อ HIV อย่างไร?

         ผู้ติดเชื้อ HIV ร่างกายมักดื้อต่อรังสี เคมีบำบัด และมีความรุนแรงโรคสูงกว่า เพราะผู้ติดเชื้อจะมีภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้ว

      จะป้องกันการเป็นมะเร็งในผู้ติดเชื้อ HIV ได้มั้ย?

         สามารถทำได้เหมือนกับคนไม่ติดเชื้อ HIV คือหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่มีส่วนก่อมะเร็ง ทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน และการเลือกรับประทานอาหาร พยามดูแลร่างกายด้วยการออกกำลังกายมากๆให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น หรือ มี CD4 เพิ่มขึ้น

         >> case study ของผู้ติดเชื้อ HIV ที่เป็นมะเร็ง ซึ่ง APCO มีโอกาสได้ดูแล https://apcocapsules.com/c20159352759806

เมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกาย มันจะไปฝังตัวอยุ่ที่เม็ดเลือดขาว CD4 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CD4 เป็น Th17 แล้วก็ทำลาย CD4 เหล่านี้ จนกระทั่ง ภูมิคุ้มกันลดลง

NIA รับรองนวัตกรรม APCO ให้เป็นนวัตกรรมแห่งชาติไทย ทำให้มีผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS เข้ามาติดต่อขอรับนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มใหญ่ที่สุดคือ ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่ใช้ยาต้านไวรัส

Thanks for living ก้าวมาถึง ep.2 ครั้งนี้ทีมงาน APCO จะมาอัพเดทถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการช่วยเหลือให้ได้ใช้นวัตกรรม APCO จากใน ep.0 และ ep.1

เกือบ 40 ปีแล้ว ผู้มีปัญหา HIV AIDS อาศัยยาต้านไวรัส ระงับการ copy เพื่อเพิ่มจำนวนไวรัส แต่ไม่ได้กำจัดให้หมดไป เมื่อหยุดใช้ยาเชื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map