งานวิจัยและพัฒนา

ข่าวสาร,ข้อมูล เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนาของ APCO

NIA กับ APCO ร่วมแถลงข่าววันเอดส์โลก "นวัตกรรมเพิ่ม CD4 สู้ HIV"

งานแถลงข่าวร่วมเอดส์โลก "นวัตกรรมเพิ่ม CD4 สู้ HIV"

APCO กับการแก้ปัญหา HIV

CEO Innovation Forum 2016APCOCap
APCOCap

เอกสารโครงการ APCOcap และงานวิจัย

Download

HIMSS AsianPac15
HIMSS AsianPac15

นำเสนองานวิจัย APCOcap ในงาน HIMSS AsiaPac15 Comference & Exhibition วันที่ 6-10 กันยายน 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์

Downloadนวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map