“เมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกาย มันจะไปฝังตัวอยุ่ที่เม็ดเลือดขาว CD4 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CD4 เป็น Th17 แล้วก็ทำลาย CD4 เหล่านี้ จนกระทั่ง ภูมิคุ้มกันลดลง แล้วก็จะติดเชื้อฉวยโอกาส เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย มะเร็ง แม้กระทั่ง เชื้อไวรัสชนิดอื่นๆที่ทำให้เกิดโรคได้ และก็ทำให้เสียชีวิตในที่สุด”

         คณะวิจัย Operation BIM ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันบำบัด ได้ทำการศึกษาวิจัยถึง สารสกัดจากพืชกินได้ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เอกชน คือ บริษัท APCO จากงานวิจัยได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สารสกัดจากพืชกินได้ สามารถเพิ่ม CD4 เม็ดเลือดขาว Th17 ได้อย่างรวดเร็ว โดยสูตรนี้ ได้ทดสอบต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 10 ปี แล้ว โดยสิ่งที่พบคือ สารสกัดจากพืชกินได้นี้ ได้ช่วยผู้ติดเชื้อ HIV ได้ทุกระยะ โดยแบ่งได้ดังนี้

         - ผู้ติดเชื้อ HIV ที่รับต้านอยู่และต้องการลดผลข้างเคียงจากยาต้าน
           กลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่เยอะที่สุด ที่ทาง APCO ได้ดูแล ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อกว่า 128 ราย ที่ APCO ได้ดูแลช่วยลดผลข้างเคียงจายาต้าน
           รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

         - ผู้ติดเชื้อใหม่ ได้ช่วยให้ตรวจไม่พบเชื้อแล้วอย่างต่อเนื่อง 7 ปี
           ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อใหม่ที่ไม่เคยรับยาต้าน ที่ APCO ได้ช่วยให้ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว กว่า 8 ราย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

         - ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีโอกาสติดเชื้อฉวยโอกาส
           คือมี CD4 ต่ำกว่า 200 copy มี CD4 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หมายถึง พ้นความเสี่ยงจากการติดเชื้อฉวยโอกาส ที่อาจมีโรคต่างๆตามมาอีกมาก
           จนอาจเสียชีวิตได้ 
ข้อมูล ผู้ที่พ้นความเสี่ยงติดเชื้อฉวยโอกาส 20 ราย คลิก

         -ผู้ติดเชื้อ HIV ระยะสุดท้าย
          คือเป็นเอดส์แล้ว ที่มีโรคฉวยโอกาส ทั้ง มะเร็ง เชื้อรา วัณโรค(TB) ให้กลับมีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติ คือ กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอีกครั้ง
          รายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ป่วยเอดส์ที่กลับมีคุณภาพชีวิตปกติ

         ที่สำคัญคือ สารสกัดจากพืชกินได้นี้ ได้ช่วย ให้ผู้ติดเชื้อใหม่ ‘ตรวจไม่พบเชื้อแล้ว’ ซึ่งเป็นสิ่งที่ นักวิทยาศาสตร์ไทย ทำได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก ทำให้นวัตกรรมของคนไทย เป็นนวัตกรรมของโลก

NIA รับรองนวัตกรรม APCO ให้เป็นนวัตกรรมแห่งชาติไทย ทำให้มีผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS เข้ามาติดต่อขอรับนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มใหญ่ที่สุดคือ ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่ใช้ยาต้านไวรัส

Thanks for living ก้าวมาถึง ep.2 ครั้งนี้ทีมงาน APCO จะมาอัพเดทถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการช่วยเหลือให้ได้ใช้นวัตกรรม APCO จากใน ep.0 และ ep.1

Thank for living รายการแทนนคำขอบคุณจากคณะวิจัย Operation BIM ที่เห็นผู้ป่วยมากมายกลับมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด

เกือบ 40 ปีแล้ว ผู้มีปัญหา HIV AIDS อาศัยยาต้านไวรัส ระงับการ copy เพื่อเพิ่มจำนวนไวรัส แต่ไม่ได้กำจัดให้หมดไป เมื่อหยุดใช้ยาเชื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map