นวัตกรรมไทยสู้เชื้อHIV
นวัตกรรมไทยสู้เชื้อHIV

นวัตกรรมไทยสู้เชื้อHIV

หากจะเปรียบเม็ดเลือดขาวเป็นกองทัพที่ป้องกันประเทศ และเชื้อโรคต่างๆเป็นศรัตรู กองทัพที่เก่งและมีทักษะในการรบอย่างเดียวก็อาจไม่เพียงพอต่อการป้องกัน แต่หากมียุทโธปกรณ์ที่ดีและการวางแผนที่ดีก็จะเรียกได้ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้ง”

สำหรับ HIV นั้น เป็นเชื้อไวรัสที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว ไม่ได้ทำร้ายเราตรงๆ แต่มุ่งไปทำลายเม็ดเลือดขาว ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงผู้ติดเชื้อ HIV จึงเสียชีวิตจากโรคอื่นๆ ที่เรียกว่า “โรคฉวยโอกาส” และเม็ดเลือดขาวที่ถูก HIV ทำลายมากที่สุดคือเม็ดเลือดขาวกลุ่ม Th17

นวัตกรรม APCOcap ถูกพัฒนาขึ้นมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ 5 ชนิด ในสัดส่วนที่มีความสามารถกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวแข็งแกร่งขึ้นโดยใช้ประโยชน์จากสาร GM-1 ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดี จุดเด่นของนวัตกรรม APCOcap สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS คือการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว Th17 ให้เพิ่มขึ้น 5 เท่า นั่นหมายถึงว่าเรากำลังใช้เม็ดเลือดขาวไปสู้กับ HIV โดยตรง!! ไม่ลดประสิทธิภาพของยาต้านไวรัสหากใช้ร่วมกันและยังช่วยลดผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์ของยาต้านได้ด้วย  และเมื่อ Th17 เพิ่มขึ้นจะไปกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว Killer T cell ให้ไปกำจัดเชื้อ HIV เมื่อเชื้อ HIV ลดลงภูมิคุ้มกันก็เพิ่มขึ้น จึงมีช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ติดเชื้อที่มี CD4 ต่ำถึงขั้นติดเชื้อฉวยโอกาสแล้วให้มีอาการที่ดีขึ้นได้

APCOcap ถูกทดสอบโดยความร่วมมือจากแพทย์และนักภูมิคุ้มกันวิทยา พบว่าสามารถเพิ่ม CD4 ในกลุ่มอาสาสมัครที่เข้าร่วมทดสอบ ทำให้ NIA ประกาศให้เป็นนวัตกรรมของชาติในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS เมื่อปี 2558