APCOcap นวัตกรรมเพิ่ม CD4 อย่างเห็นผลด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ สารสกัดในแคปซูลนวัตกรรมช่วยเพิ่ม Th17 ได้มากถึง 5 เท่า ส่งผลให้การทำงานของ Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต) มีประสิทธิภาพสูง สามารถจัดการกับ HIV ได้เต็มที่


ข้อมูลจากผู้ที่ใช้นวัตกรรม 3 ราย ที่กำลังจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อฉวยโอกาส

ทั้ง 3 รายสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคนปกติในเวลาเพียง 6 เดือน

 

ด้วยการใช้นวัตกรรม APCO 9 แคปซูล/วัน และทุกรายมี CD4 ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 452-575 cell/cu.mm

มาดูกัน!! ข้อมูลจากผู้ที่ใช้นวัตกรรม 3 ราย ที่กำลังจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อฉวยโอกาสรายนี้เริ่มจาก ค่าCD4 6 cell/cu.mm
หลังใช้นวัตกรรมไป6 เดือน

CD4 เพิ่มเป็น 452


รายนี้เริ่มจาก ค่าCD4 9 cell/cu.mm
หลังใช้นวัตกรรมไป6 เดือน

CD4 เพิ่มขึ้นเป็น 505


รายนี้เริ่มจาก ค่าCD4 13 cell/cu.mm
หลังใช้นวัตกรรมไป6 เดือน

CD4 เพิ่มขึ้นเป็น 575

ทั้ง 3 รายสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคนปกติในเวลาเพียง 6 เดือน

ด้วยการใช้นวัตกรรม APCO 9 แคปซูล/วัน และทุกรายมี CD4 ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 452-575 cell/cu.mm
.
และยังสามารถเพิ่ม CD4 ให้ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มี CD4 ต่ำกว่า 200 สามารถเพิ่ม CD4 ให้สูงขึ้นได้ หลังการใช้นวัตกรรม จึงกล่าวได้ว่านวัตกรรม APCOcap ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อฉวยโอกาสและลดความเสี่ยไม่ให้ผู้ติดเชื้อ HIV กลายเป็นผู้ป่วย AIDS ได้อีกด้วยสวมถุงยาง 2 ชั้น ป้องกัน HIV ได้ไหม
INSIGHT

สวมถุงยาง 2 ชั้น ปกป้อง 2 เท่า จริงเหรอ เรื่องนี้ เป็นเรื่องในใจของหลายๆ คน ที่กำลังตัดสินใจจะเสี่ยงมีสัมพันธ์พิเศษ

เชื้อ HIV เอชไอวี หรือ Human Immunodeficiency เป็นเชื้อไวรัส ผู้ที่รับเชื้อ HIV หลังรับเชื้อ 2-4 สัปดาห์ ร่างกายอาจมีอาการคล้ายไข้หวัด เจ็บคอ ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต

ผู้ที่ติดเชื้อ HIV จะมีคำที่ได้ยินอยู่บ่อยๆคือ ค่าCD4 วันนี้ขอมาแชร์ความรู้กันว่าค่า CD4 คืออะไร สำคัญยังไง

การมีปริมาณเชื้อเอชไอวีในเลือดสูง เป็นตัวบอกว่า ยาที่ผู้ติดเชื้อกิน ไม่สามารถควบคุมเชื้อไวรัสเอชไอวีไม่ให้ก๊อบปี้ตัวเพิ่มได้

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map