นวัตกรรมAPCOเพิ่มCD4อย่างเห็นผล
นวัตกรรมAPCOเพิ่มCD4อย่างเห็นผล

นวัตกรรมAPCOเพิ่มCD4อย่างเห็นผล

APCOcap นวัตกรรมเพิ่ม CD4 อย่างเห็นผลด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ สารสกัดในแคปซูลนวัตกรรมช่วยเพิ่ม Th17 ได้มากถึง 5 เท่า ส่งผลให้การทำงานของ Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต) มีประสิทธิภาพสูง สามารถจัดการกับ HIV ได้เต็มที่

ข้อมูลจากผู้ที่ใช้นวัตกรรม 3 ราย ที่กำลังจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อฉวยโอกาส

ทั้ง 3 รายสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคนปกติในเวลาเพียง 6 เดือน

ด้วยการใช้นวัตกรรม APCO 9 แคปซูล/วัน และทุกรายมี CD4 ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 452-575 cell/cu.mm

มาดูกัน!! ข้อมูลจากผู้ที่ใช้นวัตกรรม 3 ราย ที่กำลังจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อฉวยโอกาส

รายนี้เริ่มจาก ค่าCD4 6 cell/cu.mm
หลังใช้นวัตกรรมไป6 เดือน

CD4 เพิ่มเป็น 452

รายนี้เริ่มจาก ค่าCD4 9 cell/cu.mm
หลังใช้นวัตกรรมไป6 เดือน

CD4 เพิ่มขึ้นเป็น 505

รายนี้เริ่มจาก ค่าCD4 13 cell/cu.mm
หลังใช้นวัตกรรมไป6 เดือน

CD4 เพิ่มขึ้นเป็น 575

ทั้ง 3 รายสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนคนปกติในเวลาเพียง 6 เดือน

ด้วยการใช้นวัตกรรม APCO 9 แคปซูล/วัน และทุกรายมี CD4 ที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ 452-575 cell/cu.mm

และยังสามารถเพิ่ม CD4 ให้ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่มี CD4 ต่ำกว่า 200 สามารถเพิ่ม CD4 ให้สูงขึ้นได้ หลังการใช้นวัตกรรม จึงกล่าวได้ว่านวัตกรรม APCOcap ช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อฉวยโอกาสและลดความเสี่ยงไม่ให้ผู้ติดเชื้อ HIV กลายเป็นผู้ป่วย AIDS ได้อีกด้วย