ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถเพิ่ม CD4 ได้ ด้วยนวัตกรรม APCOcap และหากมีการออกกำลังกายร่วมด้วยอาจได้ผลดีจน เกิด Functional Cure ได้
วันนี้แอดฯขอมาอัพเดทข้อมูลผลจากผู้ใช้ APCOcap โดยไม่ใช้ยาต้าน ใน “โครงการทดสอบเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ที่มี CD4 ต่ำกว่า 200 cells/cu.mm. ให้เพิ่มขึ้นใน 1 เดือน” เป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะผู้ติดเชื้อ 1
ก่อนใช้ APCOcap ค่าCD4 มี 94 cell/cu.mm
หลังใช้ APCOcap ค่าCD4 เพิ่มขึ้นเป็น 364 cell/cu.mm
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น = 270 cell/cu.mm
>> คิดเป็น 287% <<


ผู้ติดเชื้อ2

ก่อนใช้ APCOcap ค่าCD4 มี 77 cell/cu.mm
หลังใช้ APCOcap ค่าCD4 เพิ่มขึ้นเป็น 257 cell/cu.mm
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น = 180 cell/cu.mm
>> คิดเป็น 234% <<

ผู้ติดเชื้อ3

ก่อนใช้ APCOcap ค่าCD4 มี 185 cell/cu.mm
หลังใช้ APCOcap ค่าCD4 เพิ่มขึ้นเป็น 602 cell/cu.mm
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น = 417 cell/cu.mm
>> คิดเป็น 225% <<หลายคนที่คาดหวังกับนวัตกรรมนี้ เคยถามว่า ภูมิคุ้มกันบำบัดนี้ จะสามารถช่วยคนที่ติดเชื้อ HIV จนทำให้เชื้อ HIV หมดฤทธิ์ลงได้ หรือไม่ นี่เป็นคำถามนะคะ แล้วความสำเร็จครั้งเเรกของโลก...

วงการเเพทย์ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ต้านไวรัส รักษาโรคเอดส์หรือการติดเชื้อ HIV เเต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะผลิตภัณฑ์ต้านไวรัสไม่ได้ฆ่าเชื้อ HIV มันเพียงไประงับการ Copy ตัวเองของไวรัส อีกทั้งผลิตภัณฑ

3 ระยะ ของผู้ติดเชื้อ HIV
EDUCATE

การแบ่งระยะของผู้ติดเชื้อ จะแบ่งเป็น 3 ระยะโดยมีอาการที่ต่างกันในแต่ละระยะ และขึ้นอยู่กับบุคคลด้วย มาดูกนว่าแต่ละระยะเป็นอย่างไรบ้าง

ปัจจุบันการรักษา การติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ เขาใช้ยาต้านไวรัสเพื่อหยุดการขยายการก็อปปี้ ตัวมันเองของไวรัส มันไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัส เพียงแต่ทำให้มันหยุดขยายเท่านั้น

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map