ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถเพิ่ม CD4 ได้ ด้วยนวัตกรรม APCOcap และหากมีการออกกำลังกายร่วมด้วยอาจได้ผลดีจน เกิด Functional Cure ได้
ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถเพิ่ม CD4 ได้ ด้วยนวัตกรรม APCOcap และหากมีการออกกำลังกายร่วมด้วยอาจได้ผลดีจน เกิด Functional Cure ได้

ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถเพิ่ม CD4 ได้ ด้วยนวัตกรรม APCOcap และหากมีการออกกำลังกายร่วมด้วยอาจได้ผลดีจน เกิด Functional Cure ได้

วันนี้แอดฯขอมาอัพเดทข้อมูลผลจากผู้ใช้ APCOcap โดยไม่ใช้ยาต้าน ใน “โครงการทดสอบเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ที่มี CD4 ต่ำกว่า 200 cells/cu.mm. ให้เพิ่มขึ้นใน 1 เดือน” เป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

ผู้ติดเชื้อ 1
ก่อนใช้ APCOcap ค่าCD4 มี 94 cell/cu.mm
หลังใช้ APCOcap ค่าCD4 เพิ่มขึ้นเป็น 364 cell/cu.mm
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น = 270 cell/cu.mm
>> คิดเป็น 287% <<

ผู้ติดเชื้อ2

ก่อนใช้ APCOcap ค่าCD4 มี 77 cell/cu.mm
หลังใช้ APCOcap ค่าCD4 เพิ่มขึ้นเป็น 257 cell/cu.mm
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น = 180 cell/cu.mm
>> คิดเป็น 234% <<

ผู้ติดเชื้อ3

ก่อนใช้ APCOcap ค่าCD4 มี 185 cell/cu.mm
หลังใช้ APCOcap ค่าCD4 เพิ่มขึ้นเป็น 602 cell/cu.mm
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น = 417 cell/cu.mm
>> คิดเป็น 225% <<