ผู้ติดเชื้อHIV ต้องตรวจวัดปริมาณไวรัสบ่อยแค่ไหน
ผู้ติดเชื้อHIV ต้องตรวจวัดปริมาณไวรัสบ่อยแค่ไหน

ผู้ติดเชื้อHIV ต้องตรวจวัดปริมาณไวรัสบ่อยแค่ไหน

โดยทั่วไปการตรวจปริมาณไวรัสจะทำทุกๆ 3-6 เดือน เนื่องจากการรักษาด้วยยาต้านไวรัสนั้นเป็นการระงับไม้ให้เชื้อไวรัสกระจายตัวในร่างกายเพิ่ม

ทำให้ผู้ติดเชื้อ จำเป็นต้องตรวจเลือดอยู่เป็นระยะๆ เพื่อคอยเช็คว่าไวรัสยังไม่ได้เพิ่มจำนวนขึ้นมาและไม่เกิดปัญหาดื้อยา

หากมีการเปลี่ยนชนิดของยาต้านไวรัสที่ใช้รักษาจะต้องตรวจHIV viral load 2-8 สัปดาห์หลังมีการเปลี่ยนยาต้านที่ใช้

ซึ่งการใช้ยาต้านทำให้ต้องตรวจเลือดอยู่บ่อยๆจนกว่าจะตรวจไม่พบจำนวนไวรัสในเลือด(คือมีปริมาณไวรัสน้อยกว่า 50ตัวก๊อปปี้/มิลลิลิตร) และมีปริมาณCD4 สูงกว่า200 เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีอยู่ได้