หลักจากเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายแล้ว จะมุ่งไปทำลายเม็ดเลือดขาว CD4 มากที่สุด ทำให้ผู้ติดเชื้อจะมีค่า CD4 ที่ต่ำลงได้อย่างรวดเร็ว

หากไม่ได้กินยาต้านไวรัส หรือมีการดูแลสุขภาพที่ดีร่วมด้วยแล้ว อาจทำให้ CD4 ต่ำลงได้เร็วส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรม และอาจเข้าสู่ภาวะที่มีโรคแทรกซ้อนได้

หรือเรียกว่า กลายเป็นโรคเอดส์นั่นเอง


APCOcap สูตรงานวิจัยจากสารสกัดธรรมชาติ 5 ชนิด ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

ได้ช่วยผู้ติดเชื้อแล้วหลายราย ดัง ตัวอย่างที่เรานำมาแชร์กันนี้ ผู้ติดเชื้อ 20 คน ทุกคนมีค่า CD4 ต่ำ ถึงระดับเสี่ยงเป็นเอดส์ แต่หลังใช้ APCOcap กลับมามี CD4 ที่เพิ่มสูงขึ้นได้

จนพ้นภาวะเสี่ยงเป็นเอดส์ พร้อมมีผล Lab ยืนยัน การตรวจ มาดูผลตรวจจริงต่อ ด้านล่างกันเลยค่ะ


นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map