• ผลตรวจก่อนเข้าโครงการ (ก.พ. 2560)
 • - HIV = 88 copies/ml, CD4 = 734 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่1_BeforeHIV สงบ รายที่1_Before
 • ตรวจครั้งที่ 1 : 14 ก.พ. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 1,016 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 2 : 16 มี.ค. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 1,122 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 3 : 11 เม.ย. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 1,336 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 4 : 8 พ.ค. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 644* cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_After


 • ตรวจครั้งที่ 5 : 16 พ.ค. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 675* cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 6 : 27 มิ.ย. 2562 (4 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 1,178 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 7 : 25 ก.ค. 2562 (4 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 1,066 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 8 : 29 ส.ค. 2562 (4 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 1,708 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 9 : 26 ก.ย. 2562 (4 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 910 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 10 : 24 ต.ค. 62 (4 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 803 cells/cu.mm.

HIV สงบ รายที่1_After1


 • ตรวจครั้งที่ 11 : 23 พ.ย. 2562 (4 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 705 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 12 : 3 ม.ค. 2563 (4 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 1,041 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After


นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map