ผู้ติดเชื้อHIV ที่เกิดภาวะ HIV สงบรายที่ 2 ยืนยันภาวะ HIV สงบต่อเนื่อง
ด้วยการตรวจ 23 ครั้งต่อเนื่องตลอด 22 เดือน ซึ่งอาสาสมัครรายนี้เป็นรายที่เกิดภาวะ HIV สงบ (HIV Functional Cure) จากโครงการ APCO LIFE FITNESS CHALLENGE โดยใช้เพียงนวัตกรรม APCOcap และไม่ใช้ยาต้านไวรัสร่วมด้วย อาสาสมัครรายนี้ใช้นวัตกรรม APCOcap วันละ 9 แคปซูล/วัน และค่อยๆ ลดการใช้นวัตกรรมหลังจากเกิดภาวะ HIV สงบหรือหมดฤทธิ์ โดยผลการตรวจทุกครั้งพบว่ามี CD4 ที่สูงขึ้นและตรวจไม่พบเชื้อ HIV อย่างต่อเนื่อง จึงหยุดนวัตกรรม APCOcap และในการตรวจครั้งที่ 23 ก็ยังตรวจไม่พบเชื้อ HIV เช่นเดิม !!!

ก่อนเข้าโครงการมี CD4 734 cell/cu.mm. และ HIV 88.2 copies/ml (กุมภาพันธ์ 2560)

ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (2 เดือน)
ตรวจครั้งที่ 1 : 14 ก.พ. 62 = CD4 1,016 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (3 เดือน)
ตรวจครั้งที่ 2 : 16 มี.ค. 62 = CD4 1,122 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (4 เดือน)
ตรวจครั้งที่ 3 : 11 เม.ย. 62 = CD4 1,336 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (5 เดือน ตรวจผลโดยคลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย)
ตรวจครั้งที่ 4 : 8 พ.ค. 62 = CD4 644* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (5 เดือน ตรวจผลโดยสถาบันบำราศนราดูร)
ตรวจครั้งที่ 5 : 16 พ.ค. 62 = CD4 675* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน ได้ 1 เดือน (ผลตรวจโดยกรุงเทพพยาธิแลป) 
ตรวจครั้งที่ 6 : 27 มิ.ย. 62 = CD4 1,178* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน ได้ 2 เดือน (ผลตรวจโดยกรุงเทพพยาธิแลป) 
ตรวจครั้งที่ 7 : 25 ก.ค. 62 = CD4 1,066* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน ได้ 3 เดือน (ผลตรวจโดยกรุงเทพพยาธิแลป)
ตรวจครั้งที่ 8 : 29 ส.ค. 62 = CD4 1,708* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน ได้ 4 เดือน (ผลตรวจโดยกรุงเทพพยาธิแลป)
ตรวจครั้งที่ 9 : 26 ก.ย. 62 = CD4 910* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน ได้ 5 เดือน (ตรวจผลโดยคลีนิคนิรนามสภากาชาดไทย)
ตรวจครั้งที่ 10 : 24 ต.ค. 62 = CD4 803* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน ได้ 6 เดือน (ตรวจผลโดยกรุงเทพพยาธิแลป)
ตรวจครั้งที่ 11 : 23 พ.ย. 62 = CD4 705* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน ได้ 7 เดือน (ตรวจผลโดยกรุงเทพพยาธิแลป)
ตรวจครั้งที่ 12 : 3 ม.ค. 63 = CD4 1,041* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 4 capsules/วัน ได้ 1 เดือน (ตรวจผลโดยกรุงเทพพยาธิแลป)
ตรวจครั้งที่ 13 : 7 ก.พ. 63 = CD4 1,316* cell/cu.mm. HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 4 capsules/วัน ได้ 2 เดือน (ตรวจผลโดยกรุงเทพพยาธิแลป)
ตรวจครั้งที่ 14 : 6 มี.ค. 63 = CD4 1,129* cell/cu.mm. HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 4 capsules/วัน ได้ 3 เดือน (ตรวจผลโดยกรุงเทพพยาธิแลป)
ตรวจครั้งที่ 15 : 3 เม.ย. 63 = CD4 1,144* cell/cu.mm. HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 4 capsules/วัน ได้ 4 เดือน (ตรวจผลโดยกรุงเทพพยาธิแลป)
ตรวจครั้งที่ 16 : 2 พ.ค. 63 = CD4 1,214* cell/cu.mm. HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 4 capsules/วัน ได้ 5 เดือน (ตรวจผลโดยกรุงเทพพยาธิแลป)
ตรวจครั้งที่ 17 :  1 มิ.ย. 63 = CD4 1,083* cell/cu.mm. HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 4 capsules/วัน ได้ 6 เดือน (ตรวจผลโดยกรุงเทพพยาธิแลป)
ตรวจครั้งที่ 18 : 3 ก.ค. 63 = CD4 1,004* cell/cu.mm. HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 4 capsules/วัน ได้ 7 เดือน (ตรวจผลโดยกรุงเทพพยาธิแลป)
ตรวจครั้งที่ 19 : 4 ส.ค. 63 = CD4 1,042* cell/cu.mm. HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 2 capsules/วัน ได้ 8 เดือน (ตรวจผลโดยกรุงเทพพยาธิแลป)
ตรวจครั้งที่ 20 : 5 ก.ย. 63 = CD4 934* cell/cu.mm. HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 2 capsules/วัน ได้ 1 เดือน (ตรวจผลโดยกรุงเทพพยาธิแลป)
ตรวจครั้งที่ 21 : 3 ต.ค. 63 = CD4 1,617* cell/cu.mm. HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 2 capsules/วัน ได้ 2 เดือน (ตรวจผลโดยกรุงเทพพยาธิแลป) เริ่มหยุดใช้นวัตกรรม APCOcap หลังการตรวจครั้งนี้
ตรวจครั้งที่ 22 : 3 พ.ย. 63 = CD4 1,019* cell/cu.mm. HIV ตรวจไม่พบ

- หยุดใช้ APCOcap เกือบ 1 เดือน (ตรวจผลโดยกรุงเทพพยาธิแลป)
ตรวจครั้งที่ 23 : 20 พ.ย. 63 = CD4 1,222* cell/cu.mm. HIV ยังตรวจไม่พบเช่นเดิม !!!

*หมายเหตุ ค่า CD4 ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับมาตรฐานการตรวจของแต่ละแลบ • ผลตรวจก่อนเข้าโครงการ (ก.พ. 2560)
 • - HIV = 88 copies/ml, CD4 = 734 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่1_BeforeHIV สงบ รายที่1_Before
 • ตรวจครั้งที่ 1 : 14 ก.พ. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 1,016 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 2 : 16 มี.ค. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 1,122 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 3 : 11 เม.ย. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 1,336 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 4 : 8 พ.ค. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 644* cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_After


 • ตรวจครั้งที่ 5 : 16 พ.ค. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 675* cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 6 : 27 มิ.ย. 2562 (6 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 1,178 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 7 : 25 ก.ค. 2562 (6 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 1,066 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 8 : 29 ส.ค. 2562 (6 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 1,708 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 9 : 26 ก.ย. 2562 (6 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 910 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 10 : 24 ต.ค. 62 (6 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 803 cells/cu.mm.

HIV สงบ รายที่1_After1


 • ตรวจครั้งที่ 11 : 23 พ.ย. 2562 (6 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 705 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After
 • ตรวจครั้งที่ 12 : 3 ม.ค. 2563 (6 แคปซูล/วัน)
 • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 1,041 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่2_AfterHIV สงบ รายที่2_After


ตรวจครั้งที่ 13: 7 ก.พ. 63 ( 4 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ ND (น้อยกว่า 20 Copies/mL) และ CD4 1,316* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 14: 6 มี.ค. 63 ( 4 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ ND (น้อยกว่า 20 Copies/mL) และ CD4 1,129* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 15: 3 เม.ย. 63 ( 4 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ ND (น้อยกว่า 20 Copies/ml) และ CD4 1,144* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 16: 2 พ.ค. 63 ( 4 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ ND (น้อยกว่า 20 Copies/mL) และ CD4 1,214* cell/cu.mm. 

ตรวจครั้งที่ 17: 1 มิ.ย. 63 ( 4 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ ND (น้อยกว่า 20 Copies/mL) และ CD4 1,083* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 18: 3 ก.ค. 63 ( 4 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ ND (น้อยกว่า 20 Copies/mL) และ CD4 1,004* cell/cu.mm. 

ตรวจครั้งที่ 19: 4 ส.ค. 63 ( 4 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ ND (น้อยกว่า 20 Copies/mL) และ CD4 1,042* cell/cu.mm. 

ตรวจครั้งที่ 20: 5 ก.ย. 63 ( 2 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ ND (น้อยกว่า 20 Copies/mL) และ CD4 934* cell/cu.mm. 

ตรวจครั้งที่ 21: 3 ต.ค. 63 ( 2 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ ND (น้อยกว่า 20 Copies/mL) และ CD4 1,617* cell/cu.mm. 

ตรวจครั้งที่ 22: 3 พ.ย. 63 ( 2 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ ND (น้อยกว่า 20 Copies/mL) และ CD4 1,019* cell/cu.mm. 

ตรวจครั้งที่ 23: 20 พ.ย. 63 หยุดใช้ APCOcap เกือบ 1 เดือน

HIV ยังตรวจไม่พบเช่นเดิม !!! และ CD4 1,222* cell/cu.mm. 

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map