ข้อมูลของผู้เกิดภาวะ HIV สงบ รายที่ 3 อายุ : 27 ปี - ข้อมูลทั่วไป - ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี เดือน พ.ค. 2562

มี CD4 750 cell/cu.mm. แต่ยังไม่ทราบค่า HIV เนื่องจากแพทย์ยังไม่สั่งตรวจ

Ø แพทย์แจ้งว่า สุขภาพโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงให้ดูแลตัวเองไปก่อนโดยที่ยังไม่ต้องรับยาต้านไวรัสเอชไอวี

Ø ทราบข้อมูลของโครงการ APCO Fitness Challenge จึงมีความสนใจที่จะเข้าโครงการฯ เนื่องจากได้ติดตามผลของผู้เข้าโครงการทุกรายที่ได้ใช้งานวิจัย APCOcap แล้วพบว่าทุกรายมีพัฒนาการของสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงอยากจะมีสุขภาพดีขึ้นเช่นกัน และเป้าหมายสูงสุดคือการที่ตรวจไม่พบเชื้อเอชไอวีในร่างกาย

ก่อนเข้าโครงการ (4 มิ.ย. 62) มี HIV 477 copies/ml, CD4 750 cells/cu.mm. s/ml)

ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 1 : 4 ก.ค. 62 = CD4 813 cell/cu.mm. และ HIV 290 copies/ml

ลด APCOcap เหลือ 9 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 2 : 15 ก.ย. 62 = CD4 830 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 9 capsules/วัน 
ตรวจครั้งที่ 3 : 15 ต.ค. 62 = CD4 807 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 9 capsules/วัน 
ตรวจครั้งที่ 4 : 11 พ.ย. 62 = CD4 900 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 9 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 5 : 18 ธ.ค. 62 = CD4 915* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 9 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 6 : 17 ก.พ. 63 = CD4 846* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 9 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 7 : 1 ก.ค. 63 = CD4 867* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน 
ตรวจครั้งที่ 8 : 14 ส.ค. 63 = CD4 1,040* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 9 : 20 ก.ย. 63 = CD4 934* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 10 : 16 ต.ค. 63 = CD4 698* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

*หมายเหตุ ค่า CD4 ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับมาตรฐานการตรวจของแต่ละแลบ


  • ผลตรวจครั้งแรกก่อนรู้จักนวัตกรรม APCOcap (4 มิ.ย. 2562)
  • - HIV = 477 copies/ml, CD4 = 750 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่3_BeforeHIV สงบ รายที่3_Before
  • ผลตรวจก่อนเข้าโครงการ : 4 ก.ค. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
  • - HIV = 290 copies/ml, CD4 = 813 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่3_AfterHIV สงบ รายที่3_After
  • ตรวจครั้งที่ 1 : 15 ก.ย. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
  • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 830 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่3_AfterHIV สงบ รายที่3_After
  • ตรวจครั้งที่ 2 : 15 ต.ค. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
  • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 807 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่3_Afterตรวจครั้งที่ 3: 11 พ.ย. 62 ( 9 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ และ CD4 900* cell/cu.mm. 


ตรวจครั้งที่ 4: 18 ธ.ค. 62 ( 9 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ และ CD4 915* cell/cu.mm. 

ตรวจครั้งที่ 5: 17 ก.พ. 63 ( 9 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ และ CD4 846* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 6: 1 ก.ค. 63 ( 9 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ และ CD4 867* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 7: 14 ส.ค. 63 ( 6 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ และ CD4 1,040* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 8: 20 ก.ย. 63 ( 6 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ และ CD4 820* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 9: 16 ต.ค. 63 ( 6 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ และ CD4 820* cell/cu.mm.

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map