ข้อมูลของผู้เกิดภาวะ HIV สงบ รายที่ 3 อายุ : 27 ปี - ข้อมูลทั่วไป - ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี เดือน พ.ค. 2562

มี CD4 750 cell/cu.mm. แต่ยังไม่ทราบค่า HIV เนื่องจากแพทย์ยังไม่สั่งตรวจ

Ø แพทย์แจ้งว่า สุขภาพโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงให้ดูแลตัวเองไปก่อนโดยที่ยังไม่ต้องรับยาต้านไวรัสเอชไอวี

Ø ทราบข้อมูลของโครงการ APCO Fitness Challenge จึงมีความสนใจที่จะเข้าโครงการฯ เนื่องจากได้ติดตามผลของผู้เข้าโครงการทุกรายที่ได้ใช้งานวิจัย APCOcap แล้วพบว่าทุกรายมีพัฒนาการของสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงอยากจะมีสุขภาพดีขึ้นเช่นกัน และเป้าหมายสูงสุดคือการที่ตรวจไม่พบเชื้อเอชไอวีในร่างกาย

ผลตรวจก่อนรู้จักนวัตกรรม (4 มิ.ย. 62) มี HIV 477 copies/ml, CD4 750 cells/cu.mm. s/ml)

เริ่มใช้ APCOcap 9 capsules/วัน
ผลตรวจตรวจก่อนเข้าโครงการ : 4 ก.ค. 62 = CD4 813 cell/cu.mm. และ HIV 290 copies/ml

ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 1 : 15 ก.ย. 62 = CD4 830 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ใช้ APCOcap capsules/วัน 
ตรวจครั้งที่ 2 : 15 ต.ค. 62 = CD4 807 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน 
ตรวจครั้งที่ 3 : 11 พ.ย. 62 = CD4 900 cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 4 : 18 ธ.ค. 62 = CD4 915* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 5 : 17 ก.พ. 63 = CD4 846* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 6 : 1 ก.ค. 63 = CD4 867* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน 
ตรวจครั้งที่ 7 : 14 ส.ค. 63 = CD4 1,040* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 8 : 20 ก.ย. 63 = CD4 934* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 9 : 16 ต.ค. 63 = CD4 698* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 10 : 17 พ.ย. 63 = CD4 631* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 11 : 16 ธ.ค. 63 = CD4 675* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 12 : 15 ก.พ. 64 = CD4 673* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ (ตรวจไม่พบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18)

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 13 : 13 มี.ค. 64 = CD4 618* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ (ตรวจไม่พบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 19)

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 14 : 26 เม.ย. 64 = CD4 637* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ (ตรวจไม่พบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 20)

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 15 : 26 พ.ค. 64 = CD4 589* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ (ตรวจไม่พบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 21)

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 16 : 25 มิ.ย. 64 = CD4 838* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ (ตรวจไม่พบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 22)

ลด APCOcap เหลือ 6 capsules/วัน
ตรวจครั้งที่ 17 : 20 ก.ค. 64 = CD4 654* cell/cu.mm. และ HIV ตรวจไม่พบ (ตรวจไม่พบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 23)

*หมายเหตุ ค่า CD4 ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับมาตรฐานการตรวจของแต่ละแลบ


  • ผลตรวจครั้งแรกก่อนรู้จักนวัตกรรม APCOcap (4 มิ.ย. 2562)
  • - HIV = 477 copies/ml, CD4 = 750 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่3_BeforeHIV สงบ รายที่3_Before
  • ผลตรวจก่อนเข้าโครงการ : 4 ก.ค. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
  • - HIV = 290 copies/ml, CD4 = 813 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่3_AfterHIV สงบ รายที่3_After
  • ตรวจครั้งที่ 1 : 15 ก.ย. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
  • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 830 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่3_AfterHIV สงบ รายที่3_After
  • ตรวจครั้งที่ 2 : 15 ต.ค. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
  • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 807 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่3_Afterตรวจครั้งที่ 3: 11 พ.ย. 62 ( 9 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ และ CD4 900* cell/cu.mm. 


ตรวจครั้งที่ 4: 18 ธ.ค. 62 ( 9 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ และ CD4 915* cell/cu.mm. 

ตรวจครั้งที่ 5: 17 ก.พ. 63 ( 9 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ และ CD4 846* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 6: 1 ก.ค. 63 ( 9 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ และ CD4 867* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 7: 14 ส.ค. 63 ( 6 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ และ CD4 1,040* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 8: 20 ก.ย. 63 ( 6 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ และ CD4 820* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 9: 16 ต.ค. 63 ( 6 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ และ CD4 820* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 10: 17 พ.ค. 63 ( 6 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ และ CD4 631* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 11: 16 ธ.ค. 63 ( 6 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ และ CD4 675* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 12: 15 ก.พ. 64 ( 6 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ (ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 18) และ CD4 675* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 14: 26 เม.ย. 64 ( 6 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ (ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 20) และ CD4 637* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 15: 26 พ.ค. 64 ( 6 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ (ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 21) และ CD4 589* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 16: 25 มิ.ย. 64 ( 6 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ (ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 22) และ CD4 838* cell/cu.mm.

ตรวจครั้งที่ 17: 20 ก.ค. 64 ( 6 capsules/วัน )

HIV ตรวจไม่พบ (ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 23) และ CD4 654* cell/cu.mm.

นักวิจัยไทยประสบความสำเร็จในการช่วยผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส ให้เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์ หรือ HIV Functional Cure ได้สำเร็จแล้วกว่า 8 ราย

ถ้าคุณเป็นผู้ติดเชื้อ HIV อย่าพลาด!! APCO เปิดให้คำปรึกษาพิเศษ สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV ให้เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์

คณะวิจัย Operation BIM ประสบความสำเร็จในการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยสูตรสารสกัดธรรมชาติ ที่ช่วยให้ผู้ติดเชื้อใหม่ ที่ยังไม่ได้รับยาต้าน เกิดภาวะ HIV functional cure

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM ได้นำเสนอกราฟแสดงจำนวนเชื้อ HIV ของคุณ M ที่เริ่มจากการมีเชื้อไวรัส 34,462 ...

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map