ผู้ติดเชื้อที่เกิดภาวะ HIV สงบแล้ว รายที่6

         ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 6 เกิดภาวะ HIV สงบ ได้ในเวลา 5 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap ทั้งนี้อาสาสมัครรายนี้ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าสุขภาพโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงเริ่มหาข้อมูลและเลือกใช้วิธีภูมิคุ้มกันบำบัด APCO ในการดูแลสุขภาพ จนทำให้เกิดภาวะ HIV สงบ/หมดฤทธิ์ ในที่สุด

ข้อมูลผู้ติดเชื้อที่เกิดภาวะ HIV สงบ รายที่ 6

- ทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี เดือน ธ.ค. 2562
- ค่า CD4 ที่ตรวจครั้งแรก เท่ากับ 522 cells/cu.mm. แต่ไม่ทราบค่า HIV Viral Load เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ทำการตรวจ
- สุขภาพโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำให้ดูแลตัวเองไปก่อนโดยที่ยังไม่ต้องรับยาต้านไวรัสเอชไอวี
- ศึกษางานวิจัย APCO และติดตามข้อมูลของผู้ใช้นวัตกรรม APCOcap ที่ยังไม่ได้รับยาต้านสังเกตุว่าในแต่ละรายมีพัฒนาการของสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตรวจไม่พบเชื้อ จึงอยากจะมีสุขภาพดีและเป็นเช่นนั้นบ้าง

ข้อมูลสุขภาพก่อนใช้นวัตกรรม APCOcap (12 ก.พ.63)
HIV 10,025 copies/ml, CD4 = 581 cells/cu.mm

หลังใช้นวัตกรรม APCOcap จำนวน 9 แคปซูลต่อวัน
ปัจจุบัน สุขภาพแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

ข้อมูลสุขภาพหลังเข้าโครงการโดยใช้นวัตกรรม APCOcap 9 แคปซูล/วัน

ผลการตรวจเลือดครั้งที่ 1 (18 มิ.ย.63)

HIV ตรวจไม่พบ, CD4 = 705 cells/cu.mm,

ผลการตรวจเลือดครั้งที่ 2 (22 ก.ค.63)

HIV ตรวจไม่พบ, CD4 = 582 cells/cu.mm

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map