ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย Cell T พิฆาต ต่างจาก ยาต้านไวรัส อย่างไร


เมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายมันจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์ของร่างกายหรือเซลล์ของเม็ดเลือดขาวแล้วก็ Copy ตัวมันเองเพิ่มจำนวนมากขึ้น มากขึ้น จนกระทั่งในที่สุดก็ทำลายเซลล์เม็ดนั้นแล้วไวรัสที่เพิ่มขี้นก็จะแตกออกจากเซลล์แล้วก็ไปฝังตัวอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆทำให้มีอาการลุกลามขี้นไปเรื่อยๆจนควบคุมไม่ได้


ปัจจุบันยาต้านไวรัสจะหยุดการ Copy ตัวมันเองของไวรัส แต่ไม่ได้ฆ่าไวรัส เพราะฉะนั้นเมื่อใช้แล้วก็ต้องใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ มิฉะนั้นแล้วไวรัสจะกลับมาเพิ่มจำนวนใหม่อย่างรวดเร็ว ถีงแม้ว่ายาต้านไวรัสจะมีผลข้างเคียงมากมายในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามก็จำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต การติดเชื้อ HIV หรือไวรัสอื่นๆที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ได้มีการใช้ยาต้านไวรัสในการจัดการ แต่ในการจัดการนี้ก็อย่างที่ทราบกัน ไวรัสไม่ได้ถูกกำจัดจนหมด เมื่อมีการหยุดใช้ยาต้านไวรัสก่อนที่จัดการไวรัสจะหมดสิ้นไป ไวรัสก็จะกลับมาขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นอาการก็จะกลับมาเพิ่มขี้นใหม่และนั่นคือสาเหตุที่คนที่ติดเชื้อไวรัสแล้วกลับมาเป็นใหม่ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย  Cell T พิฆาต ใช้วิธีการให้ Cell T พิฆาต ประชิดกับเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส เจาะรูเข้าไปในเซลล์ที่ติดเชื้อนั้น แล้วก็พ่นสาร Granzymes ซึ่งสามารถย่อยสลายโปรตีนทำให้เซลล์ซึ่งเป็นโปรตีนและเชื้อไวรัสซึ่งก็เป็นโปรตีนเหมือนกันย่อยสลายไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเมื่อติดเชื้อไวรัสนะครับ ไม่ว่าเชื้ออะไรก็ตามอย่าได้กังวัลครับ เรามีเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย  Cell T พิฆาต สามารถช่วยเราได้อย่างปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงครับ และผมก็เชื่อว่า ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย Cell T พิฆาตเนี่ย จะเป็นวิธีการที่ทำให้มนุษย์เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี รอดพ้นจาการเสียชีวิตด้วยเชื้อไวรัสหรือการติดเชื้ออื่นๆทั่วๆไปครับเกือบ 40 ปีแล้ว ผู้มีปัญหา HIV AIDS อาศัยยาต้านไวรัส ระงับการ copy เพื่อเพิ่มจำนวนไวรัส แต่ไม่ได้กำจัดให้หมดไป เมื่อหยุดใช้ยาเชื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

วงการภูมิคุ้มกันวิทยาในปัจจุบันนี้ รู้กันเป็นอย่างดีว่า เซลล์ T พิฆาต หรือ Killer T cell หรืออีกชื่อหนึ่ง Cytotoxic T cell เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายของคนเรา ที่เป็นตัวสำคัญ

ปัจจุบันการรักษา การติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ เขาใช้ยาต้านไวรัสเพื่อหยุดการขยายการก็อปปี้ ตัวมันเองของไวรัส มันไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัส เพียงแต่ทำให้มันหยุดขยายเท่านั้น

เซลล์ T พิฆาต หรือ Killer T cell เป็นเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่แล้ว โดยหน้าที่หลักของ Killer T cell คือ ทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อโรค ไวรัส เซลล์ที่ผิดปกติ รวมถึง HIV ด้วย

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map