กระตุ้น Killer T cell


ความสำเร็จขั้นต้นในการพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัส

         ข่าวใหญ่ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม 20 ที่ผ่านมา คือความสำเร็จขั้นต้น ในการพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัส ว่าสามารถกระตุ้นทำให้เกิด Killer T cell ได้ สำหรับคณะนักวิจัย Operation BIM แล้ว ‘การกระตุ้น Killer T cell’ ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด เพราะเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ที่คณะนักวิจัยได้ค้นพบวิธีกระตุ้นKiller T cell เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกาย ผ่านสูตรสารสกัดธรรมชาติพืช 5 ชนิด เรียกว่า สูตร “ภูมิคุ้มกันบำบัดโดยเซลล์ T พิฆาต ของ APCO” หรือ A.I. (APCO Immunotherapy) สูตรสารสกัดนี้ถูกนำมาใช้ในการช่วยดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพ เช่น เนื้อร้าย เชื้อโรคทุกชนิด รวมทั้งไวรัส หรือผู้มีปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง และมีผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจอย่างมาก         สูตรภูมิคุ้มกันบำบัดโดยเซลล์ T พิฆาต ของ   APCO เมื่อใช้ดูแลปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเนื้อร้าย ร่วมกับการรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันคือ เคมีบำบัด ฉายแสง พบว่าผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วมาก จากเคมี ฉายแสงและยังรู้สึกสดชื่นขึ้นเร็วหลังฉายแสง และ เมื่อใช้ดูแลปัญหาสุขภาพของผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ใช้ยาต้านไวรัสแล้ว พบว่า ค่า CD4 เพิ่มขึ้นมาก ผู้ติดเชื้อมีอาการผลข้างเคียงจากยาต้านลดลงมาก รู้สึกสดชื่นขึ้น หน้าตากลับมาสดใสอีกครั้งความสำคัญของ Killer T cell (เซลล์ T พิฆาต)

         Killer T cell หรือ เซลล์ T พิฆาต คือ เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มีในร่างกายอยู่แล้ว หน้าที่หลักของ Killer T cell จะทำหน้าที่คอยดักจับและทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย แต่ความพิเศษคือ ‘ประสิทธิภาพในการทำงาน ของ Killer T cell’ จะเปรียบเหมือน ‘หน่วย seal’ คือ ถูกฝึกมาเฉพาะทางเพื่อทำหน้าที่ย่อยสลายเซลล์เนื้อร้ายและเซลล์ติดเชื้อทุกชนิดให้หมดสิ้น ‘โดยไม่ส่งผลต่อเซลล์ปกติใดๆ’ จึงเป็นวิธีที่มีประสิธิภาพสูงและปลอดภัยมาก และการจากวิจัยของคณะวิจัย Operation BIM ยังพบอีกว่า สูตรภูมิคุ้มกันบำบัด โดยเซลล์ T พิฆาต ของ APCO สามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาว Th1 และ Th17 ได้ 2 เท่า และ 5 เท่า ตามลำดับ ซึ่งเม็ดเลือดขาวทั้ง 2 กลุ่มนี้เอง จะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ Killer T cell ทำงานได้มากขึ้น

สถิติการเกิดเนื้อร้ายโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนจำนวนมาก

         จากสถิติทั่วโลกขณะนี้ ผู้ชาย 5 คน เป็นเนื้อร้าย 1 คน ผู้หญิง 6 คน เป็นเนื้อร้าย 1 คน ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากเนื้อร้าย ชั่วโมงละ 8 คน ต้องยอมรับว่า ‘เนื้อร้าย’ เป็นโรคร้ายที่ทำให้คนเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของโลกมาหลายปี แต่จากข้อมูลต่างๆรอบตัวเราก็ยังมีข้อมูลหลายอย่างที่บอกว่า เนื้อร้าย ยังเป็นโรคร้ายที่ป้องกันได้ หากเราใส่ใจดูแลสุขภาพและปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตการเลือกรับประทานอาหาร และจากงานวิจัยของคณะวิจัย Operation BIM เป็นอีกข้อมูลที่บอกว่าหากเราใส่ใจสุขภาพดีและ ‘กระตุ้น Killer T cell’ ที่มีอยู่แล้วในร่างกายให้เพิ่มมากขึ้น ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงเป็นเนื้อร้ายได้การเพิ่มขึ้นของ เม็ดเลือดขาว Th1 และ Th17

         ข้อมูลวิจัยยังบอกอีกว่าการเพิ่มมากขึ้นของเม็ดเลือดขาว Th1 และ Th17 ที่กระตุ้นการทำงานของ Killer T cell ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ติดเชื้อ HIV โดยมี CD4 เพิ่มขึ้นมาก ในบางรายที่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้ดีก็เข้าสู่ ‘ภาวะตรวจไม่พบเชื้อ’ แล้ว และยังช่วยผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือผู้ป่วยเอดส์ ระยะสุดท้ายให้รอดชีวิตพ้นจากการติดเชื้อโรคฉวยโอกาสอีกด้วย         อีกคุณสมบัติของการเพิ่ม Th1 และ Th17 ได้มากขึ้นคือ เม็ดเลือดขาวสองกลุ่มนี้จะไปเพิ่มความสามารถในการป้องกันไวรัสไม่ให้ทะลุผ่านเยื่อบุผิวต่างๆในร่างกายได้ ทั้ง เยื่อบุผิวทางเดินหายใจ เยื่อบุทางเดินอาหาร โพรงจมูก ดวงตา และระบบสืบพันธุ์ นั่นหมายความว่าการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาวสองกลุ่มนี้ช่วยให้ร่างกายไม่ติดเชื้อโรคต่างๆจากภายนอกได้ง่าย พูดง่ายๆว่า “มีภูมิคุ้มกันแข็งแรงดี” นั่นเอง อ่านเพิ่มเติมที่ : https://bim100.com/content/i20159023724105สูตรภูมิคุ้มกันบำบัดโดยเซลล์ T พิฆาต ของ APCO ไปไกลถึงต่างชาติ

         สูตรภูมิคุ้มกันบำบัดโดยเซลล์ T พิฆาต ของ APCO ได้ถูกส่งไปให้ทีมแพทย์และพยาบาลที่เมืองฝอซานประเทศจีนใช้ ซึ่งแพทย์พยาบาลกลุ่มนี้ได้ไปช่วยดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเมืองอู่ฮั่น ช่วงที่มีโรคระบาดจากไวรัสก็พบว่าแพทย์พยาบาลที่ใช้ ‘ภูมิคุ้มกันบำบัดโดยเซลล์ T พิฆาต ของ APCO’ มีภูมิคุ้มกันและสุขภาพที่แข็งแรงดี และยังมีสาวชาวอเมริกันที่ใช้ได้สูตรภูมิคุ้มกันบำบัดนี้ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคจากไวรัสพันธุ์ใหม่นี้ พบว่าเธอมียังสุขภาพดีมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงด้วย เช่นกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://bim100.com/content/i20158790474504Thanks for living ก้าวมาถึง ep.2 ครั้งนี้ทีมงาน APCO จะมาอัพเดทถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการช่วยเหลือให้ได้ใช้นวัตกรรม APCO จากใน ep.0 และ ep.1

Killer T cell หรือ เซลล์ T พิฆาต ก็คือเซลล์ที่มีอยู่ในร่างกาย หน้าที่ของมันก็คือ กำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส แม้กระทั่งมะเร็ง

เซลล์ T พิฆาต หรือ Killer T cell เป็นเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่แล้ว โดยหน้าที่หลักของ Killer T cell คือ ทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อโรค ไวรัส เซลล์ที่ผิดปกติ รวมถึง HIV ด้วย

ผลเสียจากน้ำตาลต่อ CD4
EDUCATE

ในรายงานบอกว่าเมื่อเรากินน้ำอัดลม 1 ขวดหรือกินน้ำตาลเป็นปริมาณ 100 กรัม จะส่งผลให้เม็ดเลือดขาว WBCs ทำงานลดลง 40% และยังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายหยุดการทำงานเป็นเวลา 4-5 ชั่วโมง

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map