Insight


Dec 16, 2019

มาดูกันว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ติดเชื้อ HIV มาได้


  • การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่

เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการติดเชื้อค่อนข้างสูง ความเสี่ยงที่เราไปนอนกับคนที่ไม่รู้จักอย่างดีมาก่อน เพราะการรู้ว่าใครติดเชื้อ HIV ไม่ได้ดูกันได้จากภายนอก ผู้ติดเชื้อที่พอมองออกว่าติดเชื้อ HIV จากภายนอกส่วนมากจะเป็นผู้ป่วยเอดส์แล้วและหากมีความสัพันธ์ด้วยก็ติดเชื้อได้อย่างแน่นอน

 

  • ปริมาณเชื้อ ที่ได้รับมา

ในกรณีความเสี่ยงติดเชื้อของแต่ละคน และแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าอีกฝ่ายมีปริมาณเชื้อ HIV มากน้อยเพียงไร จึงไม่สามารถบอกได้เลยว่า เราติดเชื้อมาจากครั้งไหนตอนไหนกันแน่ เพราะแต่ละครั้งที่เสี่ยงปริมาณเชื้อที่ได้รับก็อาจไม่เท่ากัน

 

  • สุขภาพร่างกายแต่ละคน

สำหรับคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนเพียงพอ ร่างกายแข็งแรงดี มีภูมิคุ้มกันอยู่ในภาวะปกติ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ บางคนไปเสี่ยงมาแต่ตรวจไม่พบเชื้อก็มี

 

แต่ก็ไม่ใช่ว่า เป็นคนออกกำลังกายเป็นประจำร่างกายแข็งแรง แล้วไปเสี่ยงได้สบาย แบบนี้ไม่แนะนำนะคะนวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map