การออกกำลังกายเป็นหนึ่งในวิธีเพิ่มCD4 ที่ทำได้ด้วยตัวเอง ตามมาตรฐานโซนการออกกำลังกายจะแบ่งเป็น 5 โซน และผู้ที่ติดเชื้อHIV ควรออกกำลังกายในโซนไหนเพื่อพิ่มCD4 มาดูกันเลยค่ะวิธีออกกำลังกายเพื่อเน้นเพิ่มCD4 สำหรับผู้ติดเชื้อHIV ควรเป็นประเภทที่ได้ขยับร่างกายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เช่น การเต้นบอดี้คอมแบท คาร์ดิโอ ปั่นจักรยาน วิ่ง ปัจจัยที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเพิ่มCD4 คือการวัดอัตราการเต้นของหัวใจให้ได้ระดับ 80-110เมื่ออ้างอิงจากโซนการออกกำลังกายทั้ง5 โซนที่เหมาะสมกับผู้ติดเชื้อจะเป็นช่วงโซน 2-4 คือ แบบเบา – ปานกลาง – หนัก แต่ละโซนสามารถทำสลับกันได้ และควรทำต่อเนื่องอย่างน้อย 30-45 นาที ให้เป็นกิจวัตรประจำวันจึงจะเห็นผลของการเพิ่มภูมิคุ้มกัน ส่วนการออกกำลังกายแบบยกน้ำหนักเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อจะเกิดผลกับการเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ช้ากว่าแบบที่แนะนำไปสำหรับผู้ติดเชื้อที่ใช้ APCOcap เป็นตัวช่วยเพิ่ม CD4 อยู่แล้วแอดแนะนำว่า การทำงานของ APCOcap ที่ช่วยเพิ่ม CD4 และลดผลข้างเคียงของยาต้าน จะเห็นผลได้ดีขึ้นอีกเมื่อมีการใช้ร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ อีกทั้งข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ใช้ APCOcap แล้วเกิดผลดี ร่างกายแข็งแรง คุณภาพชีวิตดีขึ้น หลายคนมีการออกกำลังกายร่วมด้วยเป็นประจำ


ผู้ที่ใช้ APCOcap อยู่แล้ว หรือเริ่มใช้ อย่าลืมออกกำลังกานสม่ำเสมอกันนะคะเมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกาย มันจะไปฝังตัวอยุ่ที่เม็ดเลือดขาว CD4 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CD4 เป็น Th17 แล้วก็ทำลาย CD4 เหล่านี้ จนกระทั่ง ภูมิคุ้มกันลดลง

NIA รับรองนวัตกรรม APCO ให้เป็นนวัตกรรมแห่งชาติไทย ทำให้มีผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS เข้ามาติดต่อขอรับนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มใหญ่ที่สุดคือ ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่ใช้ยาต้านไวรัส

เรื่องของตุ่ม PPE
EDUCATE

ตุ่ม PPE Pruritic Papular Eruption in HIV ตุ่มแผลคัน มักเกิดกับผู้ติดเชื้อ HIV ที่เข้าสู่ภาวะที่มี CD4 ต่ำกว่า 100 หรือเป็นผู้ป่วยเอดส์แล้ว

ทุกวันนี้หลายคนคิดว่าโรค HIV AIDS นี้ลดน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่มีแล้ว ซึ่งเข้าใจผิดนะคะ แต่ละปีนั้นประเทศไทยยังคงมีผู้ติดเชื้อ HIVเสียชีวิตจากโรคเอดส์ปีละประมาณ 15,000 คน

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map