เซลล์ T พิฆาต สิ่งมหัศจรรย์ในร่างกาย
เซลล์ T พิฆาต สิ่งมหัศจรรย์ในร่างกาย

เซลล์ T พิฆาต สิ่งมหัศจรรย์ในร่างกาย

Killer T cell หรือ เซลล์ T พิฆาต ก็คือเซลล์ที่มีอยู่ในร่างกาย หน้าที่ของมันก็คือ กำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส แม้กระทั่งมะเร็ง เซลล์ที่ผิวปกติเหล่านี้จะมีตำหนิอยู่ที่พื้นผิวของเซลล์ ซึ่งจะส่งสัญญาณให้เซลล์ T พิฆาต หรือ Killer T cell วิ่งเข้าไปหา ประกบตัว แล้วก็เจาะรู พ่นสาร Granzymes ย่อยสลายโปรตีนให้กลายเป็นจุล เซลล์ที่ติดเชื้อก็เป็นโปรตีน เชื้อที่อยู่ในเซลล์ก็เป็นโปรตีน เชื้อมะเร็งก็เป็นโปรตีน เพราะฉะนั้นเมื่อ Killer T cell ทำหน้าที่ปล่อยสาร Granzymes เข้าไปแล้ว มันจะย่อยสลายเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้ได้หมด เมื่อมันเป็นเซลล์ที่อยู่ในร่างกายอยู่แล้วเนี่ย แล้วจะทำอย่างไรละให้มันมีเพิ่มขึ้น กรณีที่เราต้องการให้มีความสามารถในการบำบัดโรคทั้งหลายแหล่ ที่เข้าไปในร่างกายของเรา

วิธีการก็คือ ไปกระตุ้น เม็ดเลือดขาว ภูมิคุ้มกัน ที่เรียกว่า T helper 1 และ T helper 17 ทั้ง 2 เม็ดเลือดขาวตัวเนี้ย มันจะมีอานุภาพในการไปเพิ่มความสามารถของ Killer T cell หรือ เซลล์ T พิฆาต ให้มีอานุภาพมากขึ้นหลายเท่า แล้วเมื่ออานุภาพมันมากขึ้นแล้วก็กำจัดเซลล์ติดเชื้อ หรือเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย รวมทั้งเซลล์มะเร็งได้ด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

นี่คือวิธีการบำบัดความผิดปกติในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น เซลล์ที่ติดเชื้อ รา แบคทีเรีย ไวรัส(HIV ก็เป็นเชื้อไวรัส) เนื้องอกแม้กระทั่งมะเร็ง อย่างปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง เพราะว่า เซลล์ T พิฆาต มันจะไม่วิ่งเข้าไปหาเซลล์ปกติในร่างกาย เพราะฉะนั้นจึงไม่มีผลข้างเคียงใดๆ เมื่อมันสามารถกำจัดได้เฉพาะเซลล์ที่มีปัญหาเท่านั้น