Insight


Mar 27, 2020

ผู้ป่วยเอดส์ ไม่สามารถแพร่เชื้อได้จากการสัมผัสผิวหนังภายนอก เพราะสิ่งที่ทำให้ติดต่อกันได้

คือสารคัดหลั่ง


นั่นหมายความว่า เรากับผู้ติดเชื้อสามารถโดนตัวกันได้ เพียงแต่ อาจต้องเช็คให้ดีด้วยว่าทั้งเราและผู้ติดเชื้อ ไม่มีบาดแผลที่ผิวหนังที่มีเลือด หรือเป็นรอยแผล เพราะถ้ามีแผล อาจทำให้ติดต่อเชื้อกันได้

เพื่อ ให้เรา ได้ลดความกังวลหรือระแวงเมื่อต้องอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยเอดส์

Thanks for living ก้าวมาถึง ep.2 ครั้งนี้ทีมงาน APCO จะมาอัพเดทถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการช่วยเหลือให้ได้ใช้นวัตกรรม APCO จากใน ep.0 และ ep.1

เกือบ 40 ปีแล้ว ผู้มีปัญหา HIV AIDS อาศัยยาต้านไวรัส ระงับการ copy เพื่อเพิ่มจำนวนไวรัส แต่ไม่ได้กำจัดให้หมดไป เมื่อหยุดใช้ยาเชื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เรื่องของตุ่ม PPE
EDUCATE

ตุ่ม PPE Pruritic Papular Eruption in HIV ตุ่มแผลคัน มักเกิดกับผู้ติดเชื้อ HIV ที่เข้าสู่ภาวะที่มี CD4 ต่ำกว่า 100 หรือเป็นผู้ป่วยเอดส์แล้ว

ทุกวันนี้หลายคนคิดว่าโรค HIV AIDS นี้ลดน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่มีแล้ว ซึ่งเข้าใจผิดนะคะ แต่ละปีนั้นประเทศไทยยังคงมีผู้ติดเชื้อ HIVเสียชีวิตจากโรคเอดส์ปีละประมาณ 15,000 คน