เผยผลลัพธ์นวัตกรรมช่วยผู้ป่วย AIDS
เผยผลลัพธ์นวัตกรรมช่วยผู้ป่วย AIDS

เผยผลลัพธ์นวัตกรรมช่วยผู้ป่วย AIDS

พูดถึงคุณสมบัติและกระบวนการทำงานของนวัตกรรม APCOcap ในการเพิ่ม CD4 และเพิ่มคุณภาพชีวิตกันไปพอสมควรแล้ว วันนี้แอดฯขอแชร์ข้อมูลจากผู้ใช้นวัตกรรมฯ ผ่านโครงการอาสาสมัครทดสอบเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ที่มี CD4 ต่ำกว่า 200 cells/cu.mm. ให้เพิ่มขึ้นใน 1 เดือน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฉวยโอกาส

ผลจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

ผู้ติดเชื้อ1

ก่อนใช้ APCOcap ค่าCD4 มี 68 cell/cu.mm
หลังใช้ APCOcap ค่าCD4 เพิ่มขึ้นเป็น 279 cell/cu.mm

ปริมาณที่เพิ่มขึ้น = 211 cell/cu.mm
>> คิดเป็น 310% <<

ผู้ติดเชื้อ2

ก่อนใช้ APCOcap ค่าCD4 มี 42 cell/cu.mm
หลังใช้ APCOcap ค่าCD4 เพิ่มขึ้นเป็น 225 cell/cu.mm

ปริมาณที่เพิ่มขึ้น = 183 cell/cu.mm
>> คิดเป็น 436% <<

ผู้ติดเชื้อ3

ก่อนใช้ APCOcap ค่าCD4 มี 24 cell/cu.mm
หลังใช้ APCOcap ค่าCD4 เพิ่มขึ้นเป็น 201 cell/cu.mm

ปริมาณที่เพิ่มขึ้น = 177 cell/cu.mm
>> คิดเป็น 738% <<

สรุป: หลังใช้นวัตกรรม APCOcap พบว่าอาสาสมัครทุกรายมี CD4 เพิ่มสูงกว่า 200 cells/cu.mm. ได้ทุกราย จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสได้

นี่เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนที่นำมาแชร์กันนะคะ ครั้งต่อไปๆจะมาแชร์กันอีก รอติดตามได้เลยค่ะ