“I think AIDS can be won. I think we can win this fight. It is winnable. But it means behavior change.” (Franklin Graham)

“ฉันคิดว่าโรคเอดส์สามารถชนะได้ ฉันคิดว่าเราสามารถชนะการต่อสู้ครั้งนี้ได้ มันสามารถเอาชนะได้ แต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม”

ประโยคสร้างแรงบันดาลใจจาก (Franklin Graham)

 สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV นั้น กำลังใจและความเข้มแข็งในใจเป็นสิ่งสำคัญ ให้มีความหวังความมั่นใจที่จะมี CD4 ที่เพิ่มขึ้น กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนคนปกติ และมีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่เป็น Functional cure หรือผู้ที่ตรวจวัดเชื้อ HIV ไม่ได้ ซึ่งคณะนักวิจัย APCO ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ความรู้และการปฏิบัติที่จะให้ผู้ติดเชื้อกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ปกติสวมถุงยาง 2 ชั้น ป้องกัน HIV ได้ไหม
INSIGHT

สวมถุงยาง 2 ชั้น ปกป้อง 2 เท่า จริงเหรอ เรื่องนี้ เป็นเรื่องในใจของหลายๆ คน ที่กำลังตัดสินใจจะเสี่ยงมีสัมพันธ์พิเศษ

เชื้อ HIV เอชไอวี หรือ Human Immunodeficiency เป็นเชื้อไวรัส ผู้ที่รับเชื้อ HIV หลังรับเชื้อ 2-4 สัปดาห์ ร่างกายอาจมีอาการคล้ายไข้หวัด เจ็บคอ ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต

ผู้ที่ติดเชื้อ HIV จะมีคำที่ได้ยินอยู่บ่อยๆคือ ค่าCD4 วันนี้ขอมาแชร์ความรู้กันว่าค่า CD4 คืออะไร สำคัญยังไง

การมีปริมาณเชื้อเอชไอวีในเลือดสูง เป็นตัวบอกว่า ยาที่ผู้ติดเชื้อกิน ไม่สามารถควบคุมเชื้อไวรัสเอชไอวีไม่ให้ก๊อบปี้ตัวเพิ่มได้

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map