เริ่มจากปรับพฤติกรรม ก็สู้ HIV ได้
เริ่มจากปรับพฤติกรรม ก็สู้ HIV ได้

เริ่มจากปรับพฤติกรรม ก็สู้ HIV ได้

“I think AIDS can be won. I think we can win this fight. It is winnable. But it means behavior change.” (Franklin Graham)

“ฉันคิดว่าโรคเอดส์สามารถชนะได้ ฉันคิดว่าเราสามารถชนะการต่อสู้ครั้งนี้ได้ มันสามารถเอาชนะได้ แต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม”

ประโยคสร้างแรงบันดาลใจจาก (Franklin Graham)

สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV นั้น กำลังใจและความเข้มแข็งในใจเป็นสิ่งสำคัญ ให้มีความหวังความมั่นใจที่จะมี CD4 ที่เพิ่มขึ้น กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนคนปกติ และมีโอกาสที่จะเป็นผู้ที่เป็น Functional cure หรือผู้ที่ตรวจวัดเชื้อ HIV ไม่ได้ ซึ่งคณะนักวิจัย APCO ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ความรู้และการปฏิบัติที่จะให้ผู้ติดเชื้อกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ปกติ