ตุ่ม PPE (Pruritic Papular Eruption in HIV) ตุ่มแผลคัน มักเกิดกับผู้ติดเชื้อ HIV ที่เข้าสู่ภาวะที่มี CD4 ต่ำกว่า 100 หรือเป็นผู้ป่วยเอดส์แล้ว เป็นเพียงหนึ่งในอาการของผู้ติดเชื้อระยะสุดท้ายขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วย ถ้ามีปริมาณเชื้อ HIV เยอะ แล้วภูมิคุ้มกันน้อย ก็อาจมีตุ่ม PPE มากขึ้นได้ลักษณะตุ่ม PPE

เป็นลักษณะตุ่มคัน เหมือนกับยุ่งหรือแมลงกัด มีรอยแดงอักเสบ รอยดำหลังการอักเสบ อาจมีหนองจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่แทรกซ้อนมาจากการเกา ประกอบกับมีภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้ว มักเป็นที่แขนขามากกว่าใบหน้า พบได้ทั้งในและนอกร่มผ้าการรักษาตุ่ม PPE

โดยทั่วไปจะเป็นการรักษาตามอาการ คือ ห้ามเกา ดูแลผิวไม่ให้แห้ง กินยาแก้แพ้แก้คัน ทายาแก้คัน แต่การทายา จริงๆแล้วก็ช่วยให้หายคันชั่วคราว ถ้าจะรักษาให้ตุ่มหายและไม่คัน ควรเพิ่มภูมิคุ้มกันจะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุ เพราะตุ่มนี้มาจากเมื่อภูมิคุ้มกันลดลงร่างกายติดเชื้อต่างๆแทรกซ้อนได้ง่าย จึงติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังได้ ทำให้เกิดเป็นตุ่มคัน และอาจมีหนองข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งคำแนะนำของ WHO องค์การอนามัยโลก ยังแนะนำให้ผู้ติดเชื้อเน้นการเพิ่ม CD4 ซึ่งเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันมากกว่า มองที่การลดจำนวน HIV viral load เพราะถ้า CD4 เพิ่มสูง ภูมิคุ้มกันแข็งแรง ก็ช่วยให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายกำจัดเชื้อโรคต่างๆได้ดีขึ้น แม้แต่ผู้ติดเชื้อที่มี CD4 ลดต่ำลง หากเพิ่ม CD4 ได้ ร่างกายก็อาจกลับมาเป็นปกติได้HIV (human immunodeficiency virus) เชื้อเอชไอวี เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ (AIDS : acquired immunodeficiency syndrome) เมื่อร่างกายติดเชื้อ HIV มาแล้ว เชื้อเอชไอวี จะไปทำลายเซลล์ CD4 ก่อน

เกือบ 40 ปีแล้ว ผู้มีปัญหา HIV AIDS อาศัยยาต้านไวรัส ระงับการ copy เพื่อเพิ่มจำนวนไวรัส แต่ไม่ได้กำจัดให้หมดไป เมื่อหยุดใช้ยาเชื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ออกกำลังกายประจำ ช่วยเพิ่ม CD4
EDUCATE

การออกกำลังกายเป็นหนึ่งในวิธีเพิ่มCD4 ที่ทำได้ด้วยตัวเอง ตามมาตรฐานโซนการออกกำลังกายจะแบ่งเป็น 5 โซน และผู้ที่ติดเชื้อHIV ควรออกกำลังกายในโซนไหนเพื่อเพิ่มCD4

ทุกวันนี้หลายคนคิดว่าโรค HIV AIDS นี้ลดน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่มีแล้ว ซึ่งเข้าใจผิดนะคะ แต่ละปีนั้นประเทศไทยยังคงมีผู้ติดเชื้อ HIVเสียชีวิตจากโรคเอดส์ปีละประมาณ 15,000 คน

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map