ตุ่ม PPE (Pruritic Papular Eruption in HIV) ตุ่มแผลคัน มักเกิดกับผู้ติดเชื้อ HIV ที่เข้าสู่ภาวะที่มี CD4 ต่ำกว่า 100 หรือเป็นผู้ป่วยเอดส์แล้ว เป็นเพียงหนึ่งในอาการของผู้ติดเชื้อระยะสุดท้ายขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วย ถ้ามีปริมาณเชื้อ HIV เยอะ แล้วภูมิคุ้มกันน้อย ก็อาจมีตุ่ม PPE มากขึ้นได้ลักษณะตุ่ม PPE

เป็นลักษณะตุ่มคัน เหมือนกับยุ่งหรือแมลงกัด มีรอยแดงอักเสบ รอยดำหลังการอักเสบ อาจมีหนองจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่แทรกซ้อนมาจากการเกา ประกอบกับมีภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้ว มักเป็นที่แขนขามากกว่าใบหน้า พบได้ทั้งในและนอกร่มผ้าการรักษาตุ่ม PPE

โดยทั่วไปจะเป็นการรักษาตามอาการ คือ ห้ามเกา ดูแลผิวไม่ให้แห้ง กินยาแก้แพ้แก้คัน ทายาแก้คัน แต่การทายา จริงๆแล้วก็ช่วยให้หายคันชั่วคราว ถ้าจะรักษาให้ตุ่มหายและไม่คัน ควรเพิ่มภูมิคุ้มกันจะเป็นการรักษาที่ต้นเหตุ เพราะตุ่มนี้มาจากเมื่อภูมิคุ้มกันลดลงร่างกายติดเชื้อต่างๆแทรกซ้อนได้ง่าย จึงติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังได้ ทำให้เกิดเป็นตุ่มคัน และอาจมีหนองข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งคำแนะนำของ WHO องค์การอนามัยโลก ยังแนะนำให้ผู้ติดเชื้อเน้นการเพิ่ม CD4 ซึ่งเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันมากกว่า มองที่การลดจำนวน HIV viral load เพราะถ้า CD4 เพิ่มสูง ภูมิคุ้มกันแข็งแรง ก็ช่วยให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายกำจัดเชื้อโรคต่างๆได้ดีขึ้น แม้แต่ผู้ติดเชื้อที่มี CD4 ลดต่ำลง หากเพิ่ม CD4 ได้ ร่างกายก็อาจกลับมาเป็นปกติได้เมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกาย มันจะไปฝังตัวอยุ่ที่เม็ดเลือดขาว CD4 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CD4 เป็น Th17 แล้วก็ทำลาย CD4 เหล่านี้ จนกระทั่ง ภูมิคุ้มกันลดลง

NIA รับรองนวัตกรรม APCO ให้เป็นนวัตกรรมแห่งชาติไทย ทำให้มีผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS เข้ามาติดต่อขอรับนวัตกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มใหญ่ที่สุดคือ ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่ใช้ยาต้านไวรัส

HIV (human immunodeficiency virus) เชื้อเอชไอวี เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ (AIDS : acquired immunodeficiency syndrome) เมื่อร่างกายติดเชื้อ HIV มาแล้ว เชื้อเอชไอวี จะไปทำลายเซลล์ CD4 ก่อน

เกือบ 40 ปีแล้ว ผู้มีปัญหา HIV AIDS อาศัยยาต้านไวรัส ระงับการ copy เพื่อเพิ่มจำนวนไวรัส แต่ไม่ได้กำจัดให้หมดไป เมื่อหยุดใช้ยาเชื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map