วงการภูมิคุ้มกันวิทยาในปัจจุบันนี้ รู้กันเป็นอย่างดีว่า เซลล์ T พิฆาต หรือ  Killer T cell หรืออีกชื่อหนึ่ง Cytotoxic T cell เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายของคนเรา ที่เป็นตัวสำคัญในการทำหน้าที่ทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อโรค และเซลล์ผิดปกติในร่างกาย รวมถึง HIV ด้วย โดยเซลล์ T พิฆาต ปกติแล้วจะเดินทางค้นหาเซลล์ผิดปกติในร่างกาย เช่น เซลล์ติดเชื้อไวรัส เซลล์มะเร็ง เซลล์ที่ไม่สมบูรณ์เพื่อกำจัดเซลล์เหล่านี้ในร่างกาย ซึ่งเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV ก็เป็นเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสนั่นเองแล้วจะกระตุ้น เซลล์ T พิฆาต ให้แข็งแกร่ง เพื่อกำจัด HIV ไวรัสที่ copy ตัวเองเพื่อเพิ่มจำนวนอยู่ตลอด ได้อย่างไร?ข้อมูลทางภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่า ต้องเพิ่มเม็ดเลือดขาว Th1 และ Th17 เพราะ 2 ตัวนี้ จะไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาว "เซลล์ T พิฆาต" (killer T cell)  ให้มีความสามารถในการกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสได้เพิ่มขึ้นคณะนักวิจัย Operation BIM ได้พัฒนาสูตรสารสกัดจากมังคุด และพิสูจน์แล้วทางภูมิคุ้มกันวิทยาเชิงคลีนิคว่าสามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาว Th1 และ Th17 ได้ ซึ่งเม็ดเลือดขาวทั้ง 2 ชนิดนี้ หากเพิ่มขึ้นจะสามารถทำให้ร่างกาย กำจัด HIV โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของ Killer T Cell เมื่อมีเซลล์ร่างกายติดเชื้อจากวิธีการข้างต้นนี้เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกัน ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มากพอ จนเกิดเป็น “ภูมิคุ้มกันบำบัด” คือทำให้ระบบภูมิคุ้มกันกำจัดเชื้อ HIV ที่เข้าสู่ร่างกายได้ นี่คือการทำงานของ APCOcap นวัตกรรม กระตุ้นเซลล์ T พิฆาต กำจัด HIV


HIV (human immunodeficiency virus) เชื้อเอชไอวี เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ (AIDS : acquired immunodeficiency syndrome) เมื่อร่างกายติดเชื้อ HIV มาแล้ว เชื้อเอชไอวี จะไปทำลายเซลล์ CD4 ก่อน

ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย Cell T พิฆาต ต่างจากยาต้านไวรัสอย่างไร เมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายมันจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์ของร่างกายหรือเซลล์ของเม็ดเลือดขาว

เกือบ 40 ปีแล้ว ผู้มีปัญหา HIV AIDS อาศัยยาต้านไวรัส ระงับการ copy เพื่อเพิ่มจำนวนไวรัส แต่ไม่ได้กำจัดให้หมดไป เมื่อหยุดใช้ยาเชื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เซลล์ T พิฆาต หรือ Killer T cell เป็นเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่แล้ว โดยหน้าที่หลักของ Killer T cell คือ ทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อโรค ไวรัส เซลล์ที่ผิดปกติ รวมถึง HIV ด้วย

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map