• ผลของผู้เกิดภาวะ HIV สงบ 

HIV สงบ รายที่1_Before


HIV สงบ รายที่1_Before
  • ผลตรวจก่อนเข้าโครงการ (15 พ.ย. 56)
  • - HIV = 8,814 copies/ml, CD4 = 418 cell/cu.mm. และ %CD4 = 18.7 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่1_BeforeHIV สงบ รายที่1_Before
  • ใช้ APCOcap 4 capsules/วัน (3เดือน) 03 มิ.ย. 57
  • - ตรวจครั้งที่ 1: HIV = 34,462 copies/ml, CD4 = 546 cells/cu.mm. และ %CD4 = 27 cell/cu.mm.

HIV สงบ รายที่1_After1
  • ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (3เดือน) 24 ก.ย. 57
  • - ตรวจครั้งที่ 2: HIV = 31,919 copies/ml, CD4 = 560 cells/cu.mm. และ %CD4 = 22 cell/cu.mm.

HIV สงบ รายที่1_After1
  • ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (3เดือน) 22 ธ.ค. 57
  • - ตรวจครั้งที่ 3: HIV = 69,88 copies/ml, CD4 = 474 cells/cu.mm. และ %CD4 = 20 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่1_After1
  • ใช้ APCOcap 9 capsules/วัน (3เดือน) 21 มี.ค. 58
  • - ตรวจครั้งที่ 4: HIV = Not Detected CD4 = 668 cells/cu.mm. และ %CD4 = 25 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่1_After1
นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map