Insight

April 20, 2020

อ๊อก อ๊อก sex หรือ oral sex โดยปกติแล้วความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV จะค่อนข้างต่ำมาก แต่มีโอกาสติดได้บ้างเช่นกัน ในกรณีที่ ในปากมีแผลหรือมีเลือดออ แบบนี้จะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยติดเชื้อ จากเพศสัมพันธ์แบบนี้

จากที่แอดศึกษาข้อมูลมาผู้ติดเชื้อ HIV ส่วนมากจะไม่รู้ว่าที่ได้รับเชื้อมา เราไปติดมาตอนไหน ดังนั้นเพื่อเซฟตัวเอง ก่อนมีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้ง ถึงแม้จะเป็น oral sex ก็แนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยด้วยนะคะภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย Cell T พิฆาต ต่างจากยาต้านไวรัสอย่างไร เมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายมันจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์ของร่างกายหรือเซลล์ของเม็ดเลือดขาว

เกือบ 40 ปีแล้ว ผู้มีปัญหา HIV AIDS อาศัยยาต้านไวรัส ระงับการ copy เพื่อเพิ่มจำนวนไวรัส แต่ไม่ได้กำจัดให้หมดไป เมื่อหยุดใช้ยาเชื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ภูมิคุ้มกันบำบัด คือ สิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้กับเรามา เพื่อดูแลสุขภาพของเรา แล้วเราจะต้องมีภูมิคุ้มกันสมดุลอยู่เสมอ ถ้าหากว่าเรามีภูมิคุ้มกันมากไป ก็จะเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง

ความเสี่ยงที่อาจมาพร้อมออรัล sex หากไม่ป้องกัน
EDUCATE

ออรัลเซ็กส์ ส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นเพศสัมพันธ์อย่างมีความสุข แต่การทำออรัลเซ็กส์หรือ blow job ก็ไม่ต่างจากการมีเพศสัมพันธ์จริงๆคือ ถ้าไม่ป้องกันให้ดี ก็มีความเสี่ยง

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map