HIV functional cure
8 ผู้ติดเชื้อใหม่ ที่ HIV หมดฤทธิ์

8 ผู้ติดเชื้อใหม่ ที่ HIV หมดฤทธิ์

APCO เปิดให้คำปรึกษาพิเศษ สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV ให้เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์

ถ้าคุณเป็นผู้ติดเชื้อ HIV อย่าพลาด!! APCO เปิดให้คำปรึกษาพิเศษ สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV ให้เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์

ภาวะ HIV หรือหมดฤทธิ์ รายที่ 8

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 8 เกิดภาวะ HIV สงบ ได้ในเวลา 1 ปี หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap โดยยังไม่ได้รับยาต้านไวรัสเนื่องจากสุขภาพโดยรวมยังปกติและไม่ต้องการรับผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส

ภาวะ HIV หรือหมดฤทธิ์ รายที่ 7

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 7 ก่อนเข้าโครงการเกิดปัญหาติดเชื้อฉวย มีค่า VL 2,532,199 copies/ml และ CD4 = 4 cells/cu.mm. ด้วยเหตุผลส่วนตัวจึงยังไม่รับยาต้านไวรัส หลังได้ใช้ภูมิค้มกันบำบัด APCO

ภาวะ HIV หรือหมดฤทธิ์ รายที่ 6

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 6 เกิดภาวะ HIV สงบ ได้ในเวลา 5 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap ทั้งนี้อาสาสมัครรายนี้ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ภาวะ HIV หรือหมดฤทธิ์ รายที่ 5

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 5 เกิดภาวะ HIV สงบ โดยใช้เวลาเพียง 3 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap โดยผู้ที่เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์รายนี้ตัดสินใจไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ภาวะ HIV หรือหมดฤทธิ์ รายที่ 4

ผู้เกิดภาวะ HIV สงบ หรือหมดฤทธิ์รายที่ 4 เกิดภาวะ HIV สงบ ได้ในเวลา 8 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap ทั้งนี้อาสาสมัครรายนี้ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส

ภาวะ HIV หรือหมดฤทธิ์ รายที่ 3

HIV Function Cure หรือ ภาวะ HIV สงบ (รายที่ 3 ของโลก) ที่เกิดภาวะสงบได้ในเวลาเพียง 3 เดือน หลังการใช้นวัตกรรม APCOcap ยืนยันภาวะ HIV สงบ ด้วยการตรวจต่อเนื่อง

ภาวะ HIV หรือหมดฤทธิ์ รายที่ 2

ยืนยันภาวะ HIV สงบต่อเนื่อง ด้วยการตรวจครั้งที่ 23 ของอาสาสมัครรายแรกในโครงการ APCO LIFE FITNESS CHALLENGE ที่เข้าสู่ภาวะ HIV สงบ โดยใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย APCO และไม่ใช้ยาต้าน

ภาวะ HIV หรือหมดฤทธิ์ รายที่ 1

ภาวะ HIV สงบ รายแรกของโลกนี้พบว่าเกิดขึ้นเมื่อปี 2558 ปัจจุบันผู้ติดเชื้อที่มีภาวะ HIV สงบ รายที่ 1 นี้ มีคุณภาพชีวิตปกติต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว