ภาวะ HIV สงบ
Functional cure

คือ สภาวะความสามารถในการลดเชื้อไวรัสจนตรวจไม่พบและไม่กลับมาเพิ่มจำนวนใหม่ จนเป็นปัญหาต่อสุขภาพได้อีกโดยไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัส

เช่นในกรณีนี้
ถือว่ามีภาวะเชื้อ HIV สงบหรือ Functional cure
เป็นเป้าหมายการผลิตยาของอุตสาหกรรมยาทั่วโลก
แต่จนบัดนี้ยังไม่มีบริษัท หรือผลิตภัณฑ์ใดที่ทำให้เกิด functional cure ได้ในมนุษย์
มีเพียงผลสำเร็จอยู่บ้างในสัตว์ทดลองเท่านั้น

APCOcap
ทำให้เกิด Functional cure ได้แล้ว
โดยไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัสเลย
APCO อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ว่า APCOcap
จะทำให้เชื้อ HIV หมดไปจากร่างกายผู้ป่วยได้หรือไม่

APCOcap เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย
Operation BIM และบริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO


นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map