HIV functional cure
ARV-FC3 คุณแพรว

ARV-FC3 คุณแพรว

คุณแพรว ARV-FC3

หยุดยาต้านสำเร็จ 12 เดือนแล้ว! ตรวจไม่พบเชื้อ HIV

CD4 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO

คุณแพรว ผู้ที่ลด-หยุดยาต้านได้ และ HIV หมดฤทธิ์ รายที่ 3

คุณแพรว ช่วงแรกใช้ยาต้านไวรัสอย่างเดียว มีผลข้างเคียงหลายอย่าง

 • “คุณแพรว”เริ่มใช้ยาต้านไวรัสในปี 2560 มีปัญหาสุขภาพคือ CD4 เพิ่มขึ้นช้ามาก และได้รับผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสหลายประการ
 • หลังใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO อย่างต่อเนื่อง ทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นมากจึงขอคำแนะนำเพื่อทำให้ HIV หมดฤทธิ์ และได้ลดขนาดการใช้ยาต้านไวรัสเป็นเวลา 6 เดือน ผลคือ CD4 เพิ่มขึ้น/ ตรวจไม่พบเชื้อ/ ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสลดลงมาก
 • ปัจจุบันได้หยุดใช้ยาต้านไวรัส ใช้เฉพาะภูมิคุ้มกันบำบัด APCO เป็นเวลา 5 เดือนแล้ว CD4 ล่าสุด 1,094 cells/cu.mm. / ยังคงตรวจไม่พบเชื้ออย่างต่อเนื่อง / สุขภาพแข็งแรงมาก
 • เป้าหมายสูงสุดของ “แพรว” คือ ปลอดจากเชื้อ HIV ด้วยแนวทางบำบัดของ APCO

หยุดใช้ยาต้านสำเร็จ 12 เดือน ตรวจไม่พบเชื้อ HIV มี CD4 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO

คุณแพรว ลด-หยุดยาต้านได้และ HIV หมดฤทธิ์ รายที่3

สุขภาพคุณแพรว ก่อนใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO

ปี 2560 – 2561

 1. ทานเฉพาะยาต้านไวรัส
 2. CD4 สูงสุด 350 cells/cu.mm.
 3. มีผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส
 • ไขมันในเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติ
 • ค่าตับสูงกว่าเกณฑ์ปกติ
 • ประสิทธิภาพการทำงานของไตต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ
 • นอนหลับไม่สนิท
 • เครียด / อารมณ์แปรปรวน
 • เป็นหวัดบ่อยครั้ง
 • ผิวแห้งและคล้ำ

ม.ค. 2562 – ต.ค. 2563

 1. ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO 4-6 แคปซูลต่อวัน ร่วมกับยาต้านไวรัส
 2. CD4 เพิ่มขึ้นจาก 350 cells/cu.mm. เป็น 751 cells/cu.mm.
 3. ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสเริ่มลดลง

พ.ย. 2563 – มี.ค. 2564

 1. ปรับใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO เป็น 9 แคปซูลต่อวัน ร่วมกับยาต้านไวรัส
 2. CD4 เพิ่มขึ้นจาก 751 cells/cu.mm. เป็น 1,015 cells/cu.mm.
 3. ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสลดลงมาก

ข้อมูลสุขภาพ หลังใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO

การปรับลดยาต้านไวรัส

เม.ย. – พ.ค. 64   ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO 12 แคปซูลต่อวัน ร่วมกับ ยาต้านไวรัส ½

มิ.ย. – ก.ค. 64  ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO 12 แคปซูลต่อวัน  ร่วมกับ ยาต้านไวรัส ¼

ส.ค. – ก.ย. 64  ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO 12 แคปซูลต่อวัน  ร่วมกับ ยาต้านไวรัส 1/8

หยุดใช้ยาต้านไวรัส

ต.ค. 64 – มี.ค. 65 หยุดใช้ยาต้านไวรัสและใช้เฉพาะภูมิคุ้มกันบำบัด APCO 9 แคปซูลต่อวัน

ค่า CD4     เท่ากับ 1,094 cells/cu.mm.

VL     ต่ำกว่า 20 copies/ml

สุขภาพแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ

ลดยา ต้านครั้งที่ 1
10 พค.2564

ค่า CD4 = 1,023
VL น้อยกว่า 20 copies

ลดยาต้าน ครั้งที่ 2
2 มิย. 2564

ค่า CD4 = 1,114
VL น้อยกว่า 20 copies

ลดยาต้าน ครั้งที่ 3
3 กค. 2564

ค่า CD4 = 1,119
VL น้อยกว่า 20 copies

ลดยาต้าน ครั้งที่ 4
4 สค. 2564

ค่า CD4 = 1,132
VL น้อยกว่า 20 copies

ลดยาต้าน ครั้งที่ 5
5 ตค. 2564

ค่า CD4 = 1,130
VL น้อยกว่า 20 copies

หยุดยาต้าน เดือนที่ 1
17 พย. 2564

ค่า CD4 = 1,092
VL น้อยกว่า 20 copies

หยุดยาต้าน เดือนที่ 3
ธค. 2564

ค่า CD4 = 1,087
VL น้อยกว่า 20 copies

หยุดยาต้าน เดือนที่ 5
มีค. 2565

ค่า CD4 = 1,094
VL น้อยกว่า 20 copies

หยุดยาต้าน เดือนที่ 11
สค. 2565

ค่า CD4 = 1,270 VL น้อยกว่า 20 copies

เดือน สิงหาคม 2565 คุณแพรวได้หยุดใช้ยาต้านไวรัส ใช้เฉพาะ ภูมิคุ้มกันบำบัด มาเป็นเวลา 11 เดือนแล้ว

CD4 ล่าสุด 1,270 cells/cu.mm. และยังคงตรวจไม่พบเชื้อ