HIV functional cure
ARV-FC5 คุณแอน

ARV-FC5 คุณแอน

คุณแอน ARV-FC5

ติดเชื้อ HIV มา 20 ปี หยุดยาต้านได้แล้ว!

หลังใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด

คุณแอน ผู้ที่ลด-หยุดยาต้านได้ และ HIV หมดฤทธิ์ รายที่ 5

คุณแอน อายุ 45 ปี ติดเชื้อ HIV มาเป็นเวลา 20 ปี

 • มีปัญหาดื้อยาต้านไวรัส /  CD4 = 114 cells/cu.mm. / VL = 186,821 copies/ml ร่างกายได้รับผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสหลายประการ

 • หลังใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO เพียง 1 เดือน CD4 เพิ่มขึ้นเป็น 311 cells/cu.mm. และตรวจไม่พบเชื้อ

 • “คุณแอน” ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO อย่างต่อเนื่อง จนสุขภาพแข็งแรงขึ้นมาก จึงขอคำแนะนำเพื่อทำให้ HIV หมดฤทธิ์

 • ช่วงที่ลดการใช้ยาต้านไวรัสตามคำแนะนำเป็นเวลา 8  เดือน CD4 เพิ่มขึ้นทุกเดือน และตรวจไม่พบเชื้ออย่างต่อเนื่อง
 • ล่าสุด “คุณแอน” มีสุขภาพแข็งแรงเทียบเท่าคนปกติ CD4 ล่าสุด 896 cells/cu.mm. / พร้อมที่จะหยุดใช้ยาต้านไวรัสแล้ว
 • เป้าหมายสูงสุดของ “คุณแอน” คือ ปลอดจากเชื้อ HIV ด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด APCO

ติดเชื้อ HIV มากว่า 20 ปี แต่เกิดภาวะ HIV หมดฤทธิ์และหยุดยาต้านได้
ด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด APCO

คุณแอน ลด-หยุดยาต้านได้และ HIV หมดฤทธิ์ รายที่5

สุขภาพคุณแอน ก่อนใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO

ทราบว่าติดเชื้อ HIV ปี 2545 ช่วงแรกสุขภาพยังปกติ  จึงยังไม่ได้เข้ากระบวนการรักษา ต่อมาสุขภาพทรุดลง  จึงเข้ารับการรักษาใน ปี 2550

ปี 2550 – 2560 หลังใช้ยาต้านไวรัสต่อเนื่อง มีปัญหาสุขภาพ คือ

 1. CD4 เท่ากับ  114 cells/cu.mm.
 2. VL เท่ากับ  186,821 copies/ml  มีปัญหาดื้อยาต้านไวรัส
 3. มีผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัส คือ
 • ไขมันในเลือดสูง / ใบหน้าตอบ / กล้ามเนื้อลีบและอ่อนแรง
 • ชาตามปลายมือและเท้า / ปวดตามข้อ / ผิวแห้งคล้ำ
 • เบื่ออาหาร / น้ำหนักลดลง / นอนหลับไม่สนิท
 • การทำงานของตับลดลง / ไตเสื่อมระยะที่ 2
ก่อนใช้ ภูมิคุ้มกันบำบัด CD4 = 114 cell/cu.mm
ก่อนใช้ ภูมิคุ้มกันบำบัด VL = 186,821 copies/ml

สุขภาพ หลังใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO

ส.ค.2560 เริ่มใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด 4 แคปซูลต่อวัน หลังใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดเป็นเวลา 1 เดือน

 • CD4 เพิ่มขึ้นจาก 114 เป็น 311 cells/cu.mm.
 • VL ลดลงจาก 186,821 copies/ml เหลือ น้อยกว่า 20 copies/ml

ก.ย.2560 – เม.ย.2564 ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด 4 -6 แคปซูลต่อวัน

 • CD4 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 • ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสเริ่มลดลง
 • กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้น
 • อาการชาตามปลายมือและเท้าลดลง / อาการปวดตามข้อลดลง
 • ทานอาหารได้มากขึ้น / น้ำหนักเพิ่มขึ้น / นอนหลับได้ดีขึ้น
 • ผิวชุ่มชื้นและขาวใสขึ้น
หลังใช้ ภูมิคุ้มกันบำบัด 1 เดือน CD4 เพิ่มเป็น 311
VL ลดลงจาก 186,821 เหลือ น้อยกว่า 20 copies/ml

เดือนพ.ค. – ต.ค.2564

ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด 9 แคปซูลต่อวัน ร่วมกับ ยาต้านไวรัสเต็มโดส

 • ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสลดลงมากขึ้น
 • CD4 เพิ่มขึ้นเป็น 537 cells/cu.mm.
 • ตรวจไม่พบเชื้อ
ก่อนลดยาต้าน CD4 = 537 cells/cu.mm.
ก่อนลดยาต้าน VL น้อยกว่า 20 copies/ml

ข้อมูลสุขภาพ หลังใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO

การปรับลดยาต้านไวรัส

เดือนพ.ย.2564 – ม.ค.2565

ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด 9 แคปซูลต่อวัน ร่วมกับ ยาต้านไวรัส ½

 • ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสลดลงมากขึ้น
 • CD4 เพิ่มขึ้นเป็น 699 cells/cu.mm.
 • ตรวจไม่พบเชื้อ

เดือนก.พ. – มี.ค.2565

ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด 9 แคปซูลต่อวัน ร่วมกับ ยาต้านไวรัส ¼

 • ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสลดลงมากขึ้น
 • CD4 เพิ่มขึ้นเป็น 741 cells/cu.mm.
 • ตรวจไม่พบเชื้อ

เดือนเม.ย. – มิ.ย.2565

ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัด 9 แคปซูลต่อวัน ร่วมกับ ยาต้านไวรัส 1/8

 • ผลข้างเคียงจากยาต้านไวรัสลดลงมากขึ้น
 • CD4 เพิ่มขึ้นเป็น 896 cells/cu.mm.
 • ตรวจไม่พบเชื้อ

ลดยาต้าน 1 ส่วน 2
เดือน ธค. 2564

ลดยาต้าน 1 ส่วน 2
เดือน ก.พ. 2565

ค่า CD4 = 699
VL น้อยกว่า 20 copies

ลดยาต้าน 1 ส่วน 4
เดือน มี.ค. 2565

ค่า CD4 = 558
VL น้อยกว่า 20 copies

ลดยาต้าน 1 ส่วน 4
เดือน เม.ย. 2565

ค่า CD4 = 741
VL น้อยกว่า 20 copies

ลดยาต้าน 1 ส่วน 8
เดือน พ.ค. 2565

ค่า CD4 = 727
VL น้อยกว่า 20 copies

ลดยาต้าน 1 ส่วน 8
เดือน ก.ค. 2565

ค่า CD4 = 896
VL น้อยกว่า 20 copies

เดือน กันยายน 2565 คุณแอนได้หยุดใช้ยาต้านไวรัส ได้สำเร็จแล้ว! ใช้เฉพาะ ภูมิคุ้มกันบำบัด

สุขภาพแข็งแรง และยังคงตรวจไม่พบเชื้อ HIV