ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพ

มีสุขภาพดี
ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล

นวัตกรรมเพื่อดูแลด้านภูมิคุ้มกัน “เมื่อร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันสมดุลหรือภูมิสมดุล เราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเองโดยธรรมชาติ”

ผลการค้นคว้าจากคณะวิจัย Operation BIM มากกว่า 30 ปี จนได้วิธีกระตุ้นเม็ดเลือดขาว

“ภูมิคุ้มกันบำบัด” ที่ประสิทธิภาพสูง ประหยัด ปลอดภัย ไร้ผลข้างเคียง ด้วยการใช้ประโยชน์จากสารสกัด GM-1 จากมังคุด

ผู้นำการกระตุ้นเซลล์ T พิฆาต(Killer T cell) จากพืชกินได้

ปรับภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลของร่างกาย ที่มีอาการผิดปกติหลายอาการ ให้กลับสู่ ภูมิคุ้มกันสมดุล ที่ทำให้ร่างกายมีสภาพปกติได้  

BIM ย่อมาจาก Balancing IMmunity คือ การปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุล

BIM100 หมายถึง การปรับสมดุลของภูมิคุ้มกัน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวให้ได้ 100 ปี ด้วยการใช้สูตรอาหารที่วิจัยและพัฒนาโดยคณะนักวิจัย Operation BIM

ภูมิคุ้มกันบำบัดกับการดูแลปัญหาสุขภาพ

ธรรมชาติสร้างเม็ดเลือดขาวขึ้นมาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย คอยกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ทำให้ร่างกายเป็นปกติ หลักการธรรมชาติที่ทีมวิจัย Operation BIM คิดคือ “ถ้ามีภูมิคุ้มกันมากไปก็ปรับให้มันน้อยลง ถ้ามีภูมิคุ้มกันน้อยไปก็เพิ่มให้มันอยู่ในระดับปกติ” นี่คือหลัการคร่าวๆ ของสิ่งที่เราเรียกว่า ภูมิสมดุล

จากการทดสอบนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด APCO พบว่า นวัตกรรมแต่ละชนิดมีผลต่อการปรับ Th1,Th2,Th17 และ Treg  ในลักษณะแตกต่างกัน นักวิจัยจึงอธิบายได้ว่า

ภูมิคุ้มกันที่สมดุลขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่อย่างสมดุลของเม็ดเลือดขาว 4 ชนิด คือ
– Th1 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับเชื้อโรคได้ดีขึ้น
– Th2 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ และ หนอนพยาธิ ได้ดีขึ้น
– Th17 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่เหลือจากการจัดการของ Th1 และ Th2
– Th1, Th2 และ Th17 เมื่อมีมากเกินไปจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันมากเกินไป จนเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง
– Treg กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันที่มากเกินไป กลับสู่สภาวะสมดุล

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

หัวหน้าคณะวิจัย Operation BIM และ CEO APCO

นวัตกรรม “ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO” ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map