การมองในแง่บวกจะทำให้เห็นโอกาสอยู่เสมอ
การมองในแง่บวกจะทำให้เห็นโอกาสอยู่เสมอ

การมองในแง่บวกจะทำให้เห็นโอกาสอยู่เสมอ

การมองในแง่บวกจะเห็นโอกาสอยู่เสมอ

” The Pessimist Sees Difficulty In Every Opportunity. The Optimist Sees Opportunity In Every Difficulty. “

มีการทดลองให้อาสาสมัครที่มีอาการปวดหัวหรือรู้สึกป่วย กินยาโดยกลุ่มแรก บอกว่ายาที่ให้กินมีราคาสูง ส่วนกลุ่มที่ สอง ให้กินยาที่บอกว่ามีราคาถูก ผลปรากฏว่า กลุ่มแรก บอกว่ามีรู้สึกดีขึ้นมาก กลุ่มสองบอกว่าไม่ค่อยสึกดีขึ้นเท่าไหร่ ซึ่งจริงๆแล้ว ยาที่ให้อาสาสมัครทั้ง2กลุ่มกินนั้นคือ วิตามินซีเหมือนกัน

ผลจากการทดลองนี้บอกเราว่า “ความคิด”เป็นสิ่งสำคัญ คนป่วยหนักจากโรคร้ายมากมายอยู่ได้นานจนถึงหายปกติได้ ส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงได้คือ สิ่งที่เราคิด เมื่อชีวิตเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรือเรื่องอื่นๆ การมองในแงดีจะเห็นโอกาสอยู่เสมอ แต่การมองไปที่ปัญหาอย่างเดียวทำให้หาทางออกไม่เจอ

อยากให้ทุกคนปรับความคิดไปทางบวกให้มากขึ้นโดยเชื่อว่า HIV เป็นเพียงเชื้อไวรัส แม้จะเข้าสู่ร่างกายไปแล้ว แต่ร่างกายเราเองก็มีระบบต่อสู้และทำลาย HIV ได้เช่นกันค่ะ และอย่าลืมออกกำลังกายสม่ำเสมอให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมสู้เชื้อ HIV กันนะคะ