องค์การอนามัยโลก แนะ ผู้ติดเชื้อ HIV ควรเพิ่ม CD4
องค์การอนามัยโลก แนะ ผู้ติดเชื้อ HIV ควรเพิ่ม CD4

องค์การอนามัยโลก แนะ ผู้ติดเชื้อ HIV ควรเพิ่ม CD4

องค์การอนามัยโลก(WHO) แนะนำว่า ผู้ติดเชื้อ HIV ควรจะเริ่มการรักษาทันทีเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่ามีจำนวน CD4 และจำนวน HIV เท่าไร

ในวารสาร Journal of Antimicrobial Chemotherapy ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ติดเชื้อ 17,000 คน และติดตามอาการ 2,300 คน

ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี แล้ว สรุปว่า

• 78% ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา แต่ไม่สามารถเพิ่มจำนวน CD4 หรือ ลดจำนวน HIV อาการจะรุนแรงจนเป็น AIDS และเสียชีวิตในที่สุด


• 35% ของผู้ป่วยที่มีจำนวน HIV ลดลงถึงระดับที่ตรวจไม่พบ แต่จำนวน CD4 ไม่เพิ่ม ก็จะมีโอกาสป่วย และเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวกับ AIDS


• 18% ของผู้ป่วยที่ไม่สามารถลดจำนวน HIV แต่สามารถเพิ่มจำนวน CD4 เหนือระดับ 200 จะมีปัญหาสุขภาพโดยไม่เสียชีวิต

สรุปว่า การเพิ่มขึ้นของ  สำคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้ติดเชื้อมากกว่า