พ้นภาวะเสี่ยงเป็นเอดส์ ใน 1 เดือน ด้วย APCOcap
พ้นภาวะเสี่ยงเป็นเอดส์ ใน 1 เดือน ด้วย APCOcap

พ้นภาวะเสี่ยงเป็นเอดส์ ใน 1 เดือน ด้วย APCOcap

หลักจากเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกายแล้ว จะมุ่งไปทำลายเม็ดเลือดขาว CD4 มากที่สุด ทำให้ผู้ติดเชื้อจะมีค่า CD4 ที่ต่ำลงได้อย่างรวดเร็ว

หากไม่ได้กินยาต้านไวรัส หรือมีการดูแลสุขภาพที่ดีร่วมด้วยแล้ว อาจทำให้ CD4 ต่ำลงได้เร็วส่งผลให้สุขภาพทรุดโทรม และอาจเข้าสู่ภาวะที่มีโรคแทรกซ้อนได้

หรือเรียกว่า กลายเป็นโรคเอดส์นั่นเอง

APCOcap สูตรงานวิจัยจากสารสกัดธรรมชาติ 5 ชนิด ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

ได้ช่วยผู้ติดเชื้อแล้วหลายราย ดัง ตัวอย่างที่เรานำมาแชร์กันนี้ ผู้ติดเชื้อ 20 คน ทุกคนมีค่า CD4 ต่ำ ถึงระดับเสี่ยงเป็นเอดส์ แต่หลังใช้ APCOcap กลับมามี CD4 ที่เพิ่มสูงขึ้นได้

จนพ้นภาวะเสี่ยงเป็นเอดส์ พร้อมมีผล Lab ยืนยัน การตรวจ มาดูผลตรวจจริงต่อ ด้านล่างกันเลยค่ะ