CD4 ต่ำแค่ไหนถึงจะทำให้กลายเป็น AIDS ?
CD4 ต่ำแค่ไหนถึงจะทำให้กลายเป็น AIDS ?

CD4 ต่ำแค่ไหนถึงจะทำให้กลายเป็น AIDS ?

คำตอบ: คือ ต่ำกว่า 200 cells cu mm เพราะเมื่อไรก็ตามที่ CD4 ต่ำกว่า 200 ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการติดเชื้อฯ ผู้ติดเชื้อ HIV ก็จะพัฒนาเป็นผู้ป่วย AIDS และอาจจะจากไปในที

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

เพราะ HIV แบ่งตัวใน CD4 เมื่อ HIV แบ่งตัวเต็มที่แล้วก็จะทำลาย CD4 เซลล์นั้นออกมา กับปล่อย HIV นับล้านเพื่อออกไปหา CD4 เซลล์ใหม่ๆ ในที่สุด CD4 ก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆจนไม่สามารถปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคได้อีกและเม็ดเลือดขาว CD4 ที่ HIV ชอบที่สุด คือ เม็ดเลือดขาว Th17 ในที่สุด CD4 ก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆ จนไม่สามารถปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคได้อีกและเม็ดเลือดขาว CD4 ที่ HIV ชอบที่สุด คือเม็ดเลือดขาว Th17

  • วิธีง่ายๆ ในการกระตุ้น CD4 ให้มีมากขึ้น คือ


– ออกกำลังกายอะไรก็ได้ ที่ได้เหงื่อ ต่อเนื่อง 30 นาที
   5 วัน/สัปดาห์
– ทานอาหารครบ 5 หมู่
– พักผ่อนให้เพียงพอ รักษาอารมณ์ให้แจ่มใส

แต่ถ้าลองทำแล้ว CD4 ไม่ขึ้นเลยแอดฯ ขอแนะนำให้ศึกษาเรื่องการกระตุ้น Th17 ของคณะนักวิจัย Operation BIM ที่ได้รับรางวัลจาก NIA ว่าสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ติดเชื้อได้ เพราะงานวิจัยนี้พิสูจน์แล้วว่า สามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาว Th17 ให้เพิ่มขึ้นได้ ทีนี้พอเม็ดเลือดขาว Th17 เพิ่มขึ้น 

ก็ทำให้ CD4 เพิ่มขึ้น และ Th17 ก็จะทำให้ เซลล์ T พิฆาตกำจัด HIV ได้ดีขึ้นด้วยก็จะช่วยให้เชื้อ HIV ค่อยๆ ลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวแบบนี้เป็นวิธี ภูมิคุ้มกันบำบัด นั่นเอง