เซลล์ T พิฆาต หน่วยสู้ไวรัส จากภูมิคุ้มกัน
เซลล์ T พิฆาต หน่วยสู้ไวรัส จากภูมิคุ้มกัน

เซลล์ T พิฆาต หน่วยสู้ไวรัส จากภูมิคุ้มกัน

เซลล์ T พิฆาต หรือ Killer T cell เป็นเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่แล้ว โดยหน้าที่หลักของ Killer T cell คือ ทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อโรค ไวรัส เซลล์ที่ผิดปกติ รวมถึง HIV ด้วย ในกรณีของเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสประเภทต่างๆ ก็ถือเป็นเซลล์ที่ Killer T cell จะเข้าไปเกาะติดและทำลาย

ปัจจุบันนักภูมิคุ้มกันวิทยาพบว่า ถ้าจะกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาว เซลล์ T พิฆาต ขยันขันแข็งให้ได้ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อโรคหรือไวรัสมากขึ้นอีก(นั่นหมายถึงเราจะมีสุขภาพที่ดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย) ต้องทำให้เม็ดเลือดขาว T Helper cell ตัวที่ชื่อ Th17 เพิ่มมากขึ้นก่อน จึงจะส่งผลให้ เซลล์ T พิฆาตทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Th17 เอง เป็นเม็ดเลือดขาวในกลุ่ม CD4 สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV น่าจะคุ้นเคยกับคำว่า CD4 อยู่แล้ว แต่ยังมีเม็ดเลือดขาวอีกกลุ่มที่แอดอยากให้ผู้ติดเชื้อรู้จักด้วย เป็นกลุ่มย่อยลงมาจาก CD4 คือ Th17 เพราะ HIV ชอบทำลายเม็ดเลือดขาว Th17 ที่สุด และแน่นอนว่า เมื่อ Th17 ซึ่งเป็น CD4 ถูกทำลายย่อมส่งผลให้เซลล์ T พิฆาต ทำงานน้อยลงไปด้วย

องค์การอนามัยโลก WHO แนะนำไว้ว่าผู้ติดเชื้อ HIV ควรเน้นการเพิ่มจำนวน CD4 มากกว่าการลดจำนวน HIV viral load https://apcocapsules.com/content/i20158276110002

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM ของศูนย์วิจัยมังคุดไทย หรือ MRCT ได้พบสูตรสารที่กระตุ้นการเพิ่มจำนวนของ Th17 และ

พบว่าเมื่อมี Th17 เพิ่มมากขึ้นในร่างกาย Killer T cell หรือ เซลล์ T พิฆาต ก็เพิ่มอานุภาพมากยิ่งขึ้นทำให้สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ติดเชื้อ HIV ได้รวดเร็ว และปลอดภัยนี่จึงเป็นวิทยาการล่าสุดของการใช้ภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งวิธีนี้เรียกได้ว่าเป็นการใช้ “ภูมิคุ้มกันบำบัด” ในการกำจัด HIV ที่ประสิทธิภาพ

โดยในปัจจุบันคณะนักวิจัยได้ใช้สูตรสารสกัดจากพืชโดยมีมังคุดเป็นตัวหลักในการเพิ่ม CD4 และลด HIV Viral load จนสามารถทำให้เกิดภาวะ HIV Functional Cure ที่เรียกว่า ภาวะ HIV สงบ หรือ HIV หมดฤทธิ์