กระตุ้นเซลล์ T พิฆาต กำจัด HIV
กระตุ้นเซลล์ T พิฆาต กำจัด HIV

กระตุ้นเซลล์ T พิฆาต กำจัด HIV

วงการภูมิคุ้มกันวิทยาในปัจจุบันนี้ รู้กันเป็นอย่างดีว่า เซลล์ T พิฆาต หรือ  Killer T cell หรืออีกชื่อหนึ่ง Cytotoxic T cell เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายของคนเรา ที่เป็นตัวสำคัญในการทำหน้าที่ทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อโรค และเซลล์ผิดปกติในร่างกาย รวมถึง HIV ด้วย โดยเซลล์ T พิฆาต ปกติแล้วจะเดินทางค้นหาเซลล์ผิดปกติในร่างกาย เช่น เซลล์ติดเชื้อไวรัส เซลล์มะเร็ง เซลล์ที่ไม่สมบูรณ์เพื่อกำจัดเซลล์เหล่านี้ในร่างกาย ซึ่งเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV ก็เป็นเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสนั่นเอง

แล้วจะกระตุ้น เซลล์ T พิฆาต ให้แข็งแกร่ง เพื่อกำจัด HIV ไวรัสที่ copy ตัวเองเพื่อเพิ่มจำนวนอยู่ตลอด ได้อย่างไร?

ข้อมูลทางภูมิคุ้มกันวิทยาบอกว่า ต้องเพิ่มเม็ดเลือดขาว Th1 และ Th17 เพราะ 2 ตัวนี้ จะไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาว “เซลล์ T พิฆาต” (killer T cell)  ให้มีความสามารถในการกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสได้เพิ่มขึ้น

คณะนักวิจัย Operation BIM ได้พัฒนาสูตรสารสกัดจากมังคุด และพิสูจน์แล้วทางภูมิคุ้มกันวิทยาเชิงคลีนิคว่าสามารถเพิ่มเม็ดเลือดขาว Th1 และ Th17 ได้ ซึ่งเม็ดเลือดขาวทั้ง 2 ชนิดนี้ หากเพิ่มขึ้นจะสามารถทำให้ร่างกาย กำจัด HIV โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของ Killer T Cell เมื่อมีเซลล์ร่างกายติดเชื้อ

ผู้ติดเชื้อ HIV หากมีเชื้ออยู่ในร่างกายนานๆและไม่ได้กำจัดไวรัส จะทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องจนติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆได้ง่าย คือเข้าสู่ภาวะผู้ป่วยเอดส์ นั่นเอง

จากวิธีการข้างต้นนี้เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกัน ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มากพอ จนเกิดเป็น “ภูมิคุ้มกันบำบัด” คือทำให้ระบบภูมิคุ้มกันกำจัดเชื้อ HIV ที่เข้าสู่ร่างกายได้ นี่คือการทำงานของ APCOcap นวัตกรรม กระตุ้นเซลล์ T พิฆาต กำจัด HIV