ความเสี่ยงเป็นมะเร็งกับการติดเชื้อ HIV
ความเสี่ยงเป็นมะเร็งกับการติดเชื้อ HIV

ความเสี่ยงเป็นมะเร็งกับการติดเชื้อ HIV

HIV (human immunodeficiency virus) เชื้อเอชไอวี เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ (AIDS : acquired immunodeficiency syndrome) เมื่อร่างกายติดเชื้อ HIV มาแล้ว เชื้อเอชไอวี จะไปทำลายเซลล์ CD4 ก่อน ซึ่ง CD4 เป็นเม็ดเลือดขาวระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ติดเชื้อ HIV หากไม่ได้รับการดูแลใดๆจะทำให้ CD4 ในร่างกายต่ำลงเรื่อยๆ และเมื่อต่ำกว่า 200 cell/cu.mm. จะทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี กลายเป็นผู้ป่วย เอดส์ AIDS หมายถึงว่า ภูมิคุ้มกันของผู้ที่เป็นเอดส์ AIDS จะต่ำมากจนต้านทานเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายไม่ได้ ทำให้ ติดเชื้อฉวยโอกาสได้ง่าย และ ทำให้เป็นโรคแทรกซ้อนอื่นๆ โดยผู้ป่วยเอดส์ AIDS มักเสียชีวิตจากการติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆ นั่นเอง

         การติดเชื้อ HIV เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นมะเร็ง เนื่องจากร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำ เซลล์ร่างกายจึงมีโอกาสกลายพันธุ์ได้มากกว่าคนอื่นๆ

      โรคมะเร็งในผู้ติดเชื้อ HIV มักเกิดกับคนอายุเท่าไหร่?

         มีโอกาสเกิดได้ทุกช่วงอายุของผู้ติดเชื้อ HIV และใกล้เคียงกันทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

      มะเร็งชนิดใดที่เกิดในผู้ติดเชื้อ HIV?

         เป็นชนิดเดียวกับมะเร็งที่เกิดกับคนทั่วไป เพียงแต่พบมะเร็งบางชนิดได้บ่อยกว่า ได้แก่ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (โดยเฉพาะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของสมอง) มะเร็งปากมดลูก มะเร็งทวารหนัก มะเร็งในส่วนศีรษะ/ลำคอ

      การเป็นมะเร็งในผู้ติดเชื้อ HIV ต่างจากคนที่ไม่ติดเชื้อ HIV อย่างไร?

         ผู้ติดเชื้อ HIV ร่างกายมักดื้อต่อรังสี เคมีบำบัด และมีความรุนแรงโรคสูงกว่า เพราะผู้ติดเชื้อจะมีภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้ว

      จะป้องกันการเป็นมะเร็งในผู้ติดเชื้อ HIV ได้มั้ย?

         สามารถทำได้เหมือนกับคนไม่ติดเชื้อ HIV คือหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่มีส่วนก่อมะเร็ง ทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน และการเลือกรับประทานอาหาร พยามดูแลร่างกายด้วยการออกกำลังกายมากๆให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้น หรือ มี CD4 เพิ่มขึ้น

         >> case study ของผู้ติดเชื้อ HIV ที่เป็นมะเร็ง ซึ่ง APCO มีโอกาสได้ดูแล https://apcocapsules.com/c20159352759806