Thanks for living
Thanks for living

ผู้ติดเชื้อ HIV ระยะสุดท้าย แข็งแรงขึ้นจากการติดเชื้อฉวยโอกาส

Thanks for living ก้าวมาถึง ep.2 ครั้งนี้ทีมงาน APCO จะมาอัพเดทถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการช่วยเหลือให้ได้ใช้นวัตกรรม APCO จากใน ep.0 และ ep.1

APCO ขอบคุณผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีกำลังจสู้ต่อ ให้สุขภาพกลับมาแข็งแรง

Thank for living รายการแทนนคำขอบคุณจากคณะวิจัย Operation BIM ที่เห็นผู้ป่วยมากมายกลับมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด

กำลังใจในการทำงานของเรา คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้มีปัญหาสุขภาพ

โดยปกติแล้ว คำว่า ‘ขอบคุณ’ เราจะได้ยินจากผู้ป่วย คนไข้ ที่อยากขอบคุณ คุณหมอ ที่รักษาให้หายโรค ซึ่ง APCO เองได้คิดค้นวิจัยนวัตกรรมเพื่อช่วยยกระดับให้ผู้มีปัญหาสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น