Educate

Mar 28, 2020

CD4 ต่ำแค่ไหนถึงจะทำให้กลายเป็น AIDS ?

คำตอบ: คือ ต่ำกว่า 200 cells cu mm เพราะเมื่อไรก็ตามที่ CD4 ต่ำกว่า 200 ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการติดเชื้อฯ ผู้ติดเชื้อ HIV ก็จะพัฒนาเป็นผู้ป่วย AIDS และอาจจะจากไปในที


ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น


เพราะ HIV แบ่งตัวใน CD4 เมื่อ HIV แบ่งตัวเต็มที่แล้วก็จะทำลาย CD4 เซลล์นั้นออกมา กับปล่อย HIV นับล้านเพื่อออกไปหา CD4 เซลล์ใหม่ๆ ในที่สุด CD4 ก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆจนไม่สามารถปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคได้อีกและเม็ดเลือดขาว CD4 ที่ HIV ชอบที่สุด คือ เม็ดเลือดขาว Th17 ในที่สุด CD4 ก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆ จนไม่สามารถปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคได้อีกและเม็ดเลือดขาว CD4 ที่ HIV ชอบที่สุด คือเม็ดเลือดขาว Th17


  • วิธีง่ายๆ ในการกระตุ้น CD4 ให้มีมากขึ้น คือ


- ออกกำลังกายอะไรก็ได้ ที่ได้เหงื่อ ต่อเนื่อง 30 นาที
   5 วัน/สัปดาห์
- ทานอาหารครบ 5 หมู่
- พักผ่อนให้เพียงพอ รักษาอารมณ์ให้แจ่มใส

แต่ถ้าลองทำแล้ว CD4 ไม่ขึ้นเลยแอดฯ ขอแนะนำให้ศึกษาเรื่องการกระตุ้น Th17 ของคณะนักวิจัย Operation BIM ที่ได้รับรางวัลจาก NIA ว่าสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ติดเชื้อได้ เพราะงานวิจัยนี้พิสูจน์แล้วว่า สามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาว Th17 ให้เพิ่มขึ้นได้ ทีนี้พอเม็ดเลือดขาว Th17 เพิ่มขึ้น 

ข่าวใหญ่ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม 20 ที่ผ่านมา คือความสำเร็จขั้นต้น ในการพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัส ว่าสามารถกระตุ้นทำให้เกิด Killer T cell ได้

เรื่องของตุ่ม PPE
EDUCATE

ตุ่ม PPE Pruritic Papular Eruption in HIV ตุ่มแผลคัน มักเกิดกับผู้ติดเชื้อ HIV ที่เข้าสู่ภาวะที่มี CD4 ต่ำกว่า 100 หรือเป็นผู้ป่วยเอดส์แล้ว

เซลล์ T พิฆาต หรือ Killer T cell เป็นเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่แล้ว โดยหน้าที่หลักของ Killer T cell คือ ทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อโรค ไวรัส เซลล์ที่ผิดปกติ รวมถึง HIV ด้วย

ผลเสียจากน้ำตาลต่อ CD4
EDUCATE

ในรายงานบอกว่าเมื่อเรากินน้ำอัดลม 1 ขวดหรือกินน้ำตาลเป็นปริมาณ 100 กรัม จะส่งผลให้เม็ดเลือดขาว WBCs ทำงานลดลง 40% และยังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายหยุดการทำงานเป็นเวลา 4-5 ชั่วโมง

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map