Educate

Mar 28, 2020

CD4 ต่ำแค่ไหนถึงจะทำให้กลายเป็น AIDS ?

คำตอบ: คือ ต่ำกว่า 200 cells cu mm เพราะเมื่อไรก็ตามที่ CD4 ต่ำกว่า 200 ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการติดเชื้อฯ ผู้ติดเชื้อ HIV ก็จะพัฒนาเป็นผู้ป่วย AIDS และอาจจะจากไปในที


ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น


เพราะ HIV แบ่งตัวใน CD4 เมื่อ HIV แบ่งตัวเต็มที่แล้วก็จะทำลาย CD4 เซลล์นั้นออกมา กับปล่อย HIV นับล้านเพื่อออกไปหา CD4 เซลล์ใหม่ๆ ในที่สุด CD4 ก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆจนไม่สามารถปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคได้อีกและเม็ดเลือดขาว CD4 ที่ HIV ชอบที่สุด คือ เม็ดเลือดขาว Th17 ในที่สุด CD4 ก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆ จนไม่สามารถปกป้องร่างกายจากเชื้อโรคได้อีกและเม็ดเลือดขาว CD4 ที่ HIV ชอบที่สุด คือเม็ดเลือดขาว Th17


  • วิธีง่ายๆ ในการกระตุ้น CD4 ให้มีมากขึ้น คือ


- ออกกำลังกายอะไรก็ได้ ที่ได้เหงื่อ ต่อเนื่อง 30 นาที
   5 วัน/สัปดาห์
- ทานอาหารครบ 5 หมู่
- พักผ่อนให้เพียงพอ รักษาอารมณ์ให้แจ่มใส

แต่ถ้าลองทำแล้ว CD4 ไม่ขึ้นเลยแอดฯ ขอแนะนำให้ศึกษาเรื่องการกระตุ้น Th17 ของคณะนักวิจัย Operation BIM ที่ได้รับรางวัลจาก NIA ว่าสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ติดเชื้อได้ เพราะงานวิจัยนี้พิสูจน์แล้วว่า สามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาว Th17 ให้เพิ่มขึ้นได้ ทีนี้พอเม็ดเลือดขาว Th17 เพิ่มขึ้น 

เมื่อเชื้อ HIV เข้าสู่ร่างกาย มันจะไปฝังตัวอยุ่ที่เม็ดเลือดขาว CD4 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CD4 เป็น Th17 แล้วก็ทำลาย CD4 เหล่านี้ จนกระทั่ง ภูมิคุ้มกันลดลง

ข่าวใหญ่ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม 20 ที่ผ่านมา คือความสำเร็จขั้นต้น ในการพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัส ว่าสามารถกระตุ้นทำให้เกิด Killer T cell ได้

3 ระยะ ของผู้ติดเชื้อ HIV
EDUCATE

การแบ่งระยะของผู้ติดเชื้อ จะแบ่งเป็น 3 ระยะโดยมีอาการที่ต่างกันในแต่ละระยะ และขึ้นอยู่กับบุคคลด้วย มาดูกนว่าแต่ละระยะเป็นอย่างไรบ้าง

ผลเสียจากน้ำตาลต่อ CD4
EDUCATE

ในรายงานบอกว่าเมื่อเรากินน้ำอัดลม 1 ขวดหรือกินน้ำตาลเป็นปริมาณ 100 กรัม จะส่งผลให้เม็ดเลือดขาว WBCs ทำงานลดลง 40% และยังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายหยุดการทำงานเป็นเวลา 4-5 ชั่วโมง

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map