ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถเพิ่ม CD4 ได้ ด้วยนวัตกรรม APCOcap และหากมีการออกกำลังกายร่วมด้วยอาจได้ผลดีจน เกิด Functional Cure ได้
วันนี้แอดฯขอมาอัพเดทข้อมูลผลจากผู้ใช้ APCOcap โดยไม่ใช้ยาต้าน ใน “โครงการทดสอบเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ที่มี CD4 ต่ำกว่า 200 cells/cu.mm. ให้เพิ่มขึ้นใน 1 เดือน” เป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะผู้ติดเชื้อ 1
ก่อนใช้ APCOcap ค่าCD4 มี 94 cell/cu.mm
หลังใช้ APCOcap ค่าCD4 เพิ่มขึ้นเป็น 364 cell/cu.mm
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น = 270 cell/cu.mm
>> คิดเป็น 287% <<


ผู้ติดเชื้อ2

ก่อนใช้ APCOcap ค่าCD4 มี 77 cell/cu.mm
หลังใช้ APCOcap ค่าCD4 เพิ่มขึ้นเป็น 257 cell/cu.mm
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น = 180 cell/cu.mm
>> คิดเป็น 234% <<

ผู้ติดเชื้อ3

ก่อนใช้ APCOcap ค่าCD4 มี 185 cell/cu.mm
หลังใช้ APCOcap ค่าCD4 เพิ่มขึ้นเป็น 602 cell/cu.mm
ปริมาณที่เพิ่มขึ้น = 417 cell/cu.mm
>> คิดเป็น 225% <<
Related Post

INSIGHT

สวมถุงยาง 2 ชั้น ปกป้อง 2 เท่า จริงเหรอ เรื่องนี้ เป็นเรื่องในใจของหลายๆ คน ที่กำลังตัดสินใจจะเสี่ยงมีสัมพันธ์พิเศษ

เชื้อ HIV (เอชไอวี) หรือ Human Immunodeficiency เป็นเชื้อไวรัส ผู้ที่รับเชื้อ HIV หลังรับเชื้อ 2-4 สัปดาห์ ร่างกายอาจมีอาการคล้ายไข้หวัด เจ็บคอ ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต

ผู้ที่ติดเชื้อ HIV จะมีคำที่ได้ยินอยู่บ่อยๆคือ ค่าCD4 วันนี้ขอมาแชร์ความรู้กันว่าค่า CD4 คืออะไร สำคัญยังไง

การมีปริมาณเชื้อเอชไอวีในเลือดสูง เป็นตัวบอกว่า ยาที่ผู้ติดเชื้อกิน ไม่สามารถควบคุมเชื้อไวรัสเอชไอวีไม่ให้ก๊อบปี้ตัวเพิ่มได้

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map