• ผลตรวจก่อนเข้าโครงการ (4 มิ.ย. 2562)
  • - HIV = 477 copies/ml, CD4 = 750 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่3_BeforeHIV สงบ รายที่3_Before
  • ตรวจครั้งที่ 1 : 4 ก.ค. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
  • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 830 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่3_AfterHIV สงบ รายที่3_After
  • ตรวจครั้งที่ 2 : 15 ก.ย. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
  • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 830 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่3_AfterHIV สงบ รายที่3_After
  • ตรวจครั้งที่ 3 : 15 ต.ค. 2562 (9 แคปซูล/วัน)
  • - HIV = ND (ตรวจไม่พบ), CD4 = 807 cell/cu.mm.


HIV สงบ รายที่3_After


นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map