Educate


Mar 28, 2020

PrEP ย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis เป็นยาสำหรับกินทุกวันเพื่อลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ HIV จากการมีเพศสัมพันธ์


แต่ยา Prep ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเพราะเป็นยาสำหรับคนที่ยังไม่ติดเชื้อ HIV แต่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสูง เช่น ไม่ได้ใช้ถุงยางเป็นประจำ, มีคู่ชีวิตติดเชื้อ HIV, เปลี่ยนคู่นอนบ่อย, เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น หนองใน ซิฟิลิส


ยา Prep เป็นยาที่แพทย์จะต้องเป็นผู้จ่ายให้ คือจะรับยา Prep ได้ต้องได้รับการพิจรณาจากหมอรวมทั้งต้องมีการตรวจ HIV, ไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ก่อนจะรับยาได้


แต่อย่างไรก็ตาม

หากใครจำเป็นต้องใช้ยานี้เป็นประจำจริงๆ แนะนำว่า ต้องดูแลตัวเองดีมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอและกินอาหารที่มีประโยชน์ร่วมด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้ติดเชื้อขึ้นมาจริงๆ


Related Post

EDUCATE

ตุ่ม PPE Pruritic Papular Eruption in HIV ตุ่มแผลคัน มักเกิดกับผู้ติดเชื้อ HIV ที่เข้าสู่ภาวะที่มี CD4 ต่ำกว่า 100 หรือเป็นผู้ป่วยเอดส์แล้ว

วงการภูมิคุ้มกันวิทยาในปัจจุบันนี้ รู้กันเป็นอย่างดีว่า เซลล์ T พิฆาต หรือ Killer T cell หรืออีกชื่อหนึ่ง Cytotoxic T cell เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายของคนเรา ที่เป็นตัวสำคัญ

เซลล์ T พิฆาต หรือ Killer T cell เป็นเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอยู่แล้ว โดยหน้าที่หลักของ Killer T cell คือ ทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อโรค ไวรัส เซลล์ที่ผิดปกติ รวมถึง HIV ด้วย

EDUCATE

นอกจากการติดเชื้อ HIV หรือ ที่คนทั่วไปเรียกกันง่ายๆว่า เอดส์ จริงๆแล้ว 2 คำนี้ความหมายต่างกันอยู่นะ ยังมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆที่ควรระวังอีก ดังนี้

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map