Educate


Mar 28, 2020

PrEP ย่อมาจาก Pre-Exposure Prophylaxis เป็นยาสำหรับกินทุกวันเพื่อลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ HIV จากการมีเพศสัมพันธ์


แต่ยา Prep ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเพราะเป็นยาสำหรับคนที่ยังไม่ติดเชื้อ HIV แต่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสูง เช่น ไม่ได้ใช้ถุงยางเป็นประจำ, มีคู่ชีวิตติดเชื้อ HIV, เปลี่ยนคู่นอนบ่อย, เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น หนองใน ซิฟิลิส


ยา Prep เป็นยาที่แพทย์จะต้องเป็นผู้จ่ายให้ คือจะรับยา Prep ได้ต้องได้รับการพิจรณาจากหมอรวมทั้งต้องมีการตรวจ HIV, ไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ก่อนจะรับยาได้


แต่อย่างไรก็ตาม

หากใครจำเป็นต้องใช้ยานี้เป็นประจำจริงๆ แนะนำว่า ต้องดูแลตัวเองดีมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอและกินอาหารที่มีประโยชน์ร่วมด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้ติดเชื้อขึ้นมาจริงๆ

ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย Cell T พิฆาต ต่างจากยาต้านไวรัสอย่างไร เมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายมันจะเข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์ของร่างกายหรือเซลล์ของเม็ดเลือดขาว

3 ระยะ ของผู้ติดเชื้อ HIV
EDUCATE

การแบ่งระยะของผู้ติดเชื้อ จะแบ่งเป็น 3 ระยะโดยมีอาการที่ต่างกันในแต่ละระยะ และขึ้นอยู่กับบุคคลด้วย มาดูกนว่าแต่ละระยะเป็นอย่างไรบ้าง

เกือบ 40 ปีแล้ว ผู้มีปัญหา HIV AIDS อาศัยยาต้านไวรัส ระงับการ copy เพื่อเพิ่มจำนวนไวรัส แต่ไม่ได้กำจัดให้หมดไป เมื่อหยุดใช้ยาเชื้อจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

วงการภูมิคุ้มกันวิทยาในปัจจุบันนี้ รู้กันเป็นอย่างดีว่า เซลล์ T พิฆาต หรือ Killer T cell หรืออีกชื่อหนึ่ง Cytotoxic T cell เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายของคนเรา ที่เป็นตัวสำคัญ

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map