Insight


Mar 27, 2020

ผู้ป่วยเอดส์ ไม่สามารถแพร่เชื้อได้จากการสัมผัสผิวหนังภายนอก เพราะสิ่งที่ทำให้ติดต่อกันได้

คือสารคัดหลั่ง


นั่นหมายความว่า เรากับผู้ติดเชื้อสามารถโดนตัวกันได้ เพียงแต่ อาจต้องเช็คให้ดีด้วยว่าทั้งเราและผู้ติดเชื้อ ไม่มีบาดแผลที่ผิวหนังที่มีเลือด หรือเป็นรอยแผล เพราะถ้ามีแผล อาจทำให้ติดต่อเชื้อกันได้

เพื่อ ให้เรา ได้ลดความกังวลหรือระแวงเมื่อต้องอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อ หรือผู้ป่วยเอดส์


Related Post

EDUCATE

ตุ่ม PPE Pruritic Papular Eruption in HIV ตุ่มแผลคัน มักเกิดกับผู้ติดเชื้อ HIV ที่เข้าสู่ภาวะที่มี CD4 ต่ำกว่า 100 หรือเป็นผู้ป่วยเอดส์แล้ว

วงการภูมิคุ้มกันวิทยาในปัจจุบันนี้ รู้กันเป็นอย่างดีว่า เซลล์ T พิฆาต หรือ Killer T cell หรืออีกชื่อหนึ่ง Cytotoxic T cell เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายของคนเรา ที่เป็นตัวสำคัญ

EDUCATE

การออกกำลังกายเป็นหนึ่งในวิธีเพิ่มCD4 ที่ทำได้ด้วยตัวเอง ตามมาตรฐานโซนการออกกำลังกายจะแบ่งเป็น 5 โซน และผู้ที่ติดเชื้อHIV ควรออกกำลังกายในโซนไหนเพื่อเพิ่มCD4

EDUCATE

คำตอบ: คือต่ำกว่า 200 cells cu mm เพราะเมื่อไรก็ตามที่ CD4 ต่ำกว่า 200 ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฉวยโอกาสก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดการติดเชื้อฯ ผู้ติดเชื้อ HIV ก็จะพัฒนาเป็นผู้ป่วย AIDS และอาจจะจากไปในที