67 คน ในบ้าน Gerda ที่ติดเชื้อ HIV หลังได้ใช้ APCOcap ทุกรายมี CD4 เพิ่มขึ้น พ้นจากภาวะโรคแทรกซ้อน และมีสุขภาพที่ดีมาเป็นเวลากว่า 6 ปีแล้ว

ในโครงการ CSR ของ APCO ที่บ้าน Gerda จ.ลพบุรี APCO ได้ให้ APCOcap แก่น้องผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่มแรก 17 คน ที่ได้รับยาต้านไวรัสแล้ว แต่มีโรคแทรกซ้อน เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย และมะเร็ง พบว่ามีผลดังนี้

 

=> อาการดังกล่าวหายและทุเลาลงใน 2 เดือน

=> ในเวลา 12 เดือน ทุกคนมี CD4 เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 67.34%


APCO ได้มอบ APCOcap ให้กับน้องๆ เพิ่มขึ้นอีก 50 คน พบว่ามีผลดังนี้


=> น้องทุกคนสุขภาพแข็งแรงขึ้นจาก CD4 ที่เพิ่มขึ้น

=> น้องๆ ทั้ง 50 คน ในเวลา 6 เดือน มีผลการเพิ่มขึ้นของ CD4 ของ ดังข้อมูลในภาพ

=> สรุปได้ว่าเกือบทุกคนมี CD4 เพิ่มขึ้น ในกรณีที่ไม่เพิ่ม %CD4 จะเพิ่มขึ้น

=> CD4 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 59.91%

=> และ%CD4 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.64%

=> ผลโดยรวมสุขภาพทุกรายแข็งแรงดี

 

ปัจจุบัน APCO ได้อุปการะให้น้องๆ ในบ้านแกร์ด้าทุกรายได้ใช้ APCOcap ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 6 ปี (ตั้งแต่ปี 2556) ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่มีปัญหาจากผลข้างเคียงของยาต้านไวรัส และไม่พบปัญหาการติดเชื้อฉวยโอกาส อีกเลยนับตั้งแต่เริ่มโครงการ CSR และผลจากโครงการนี้ก็มีน้องหลายคนที่สามารถดูแลตนเองได้เริ่มออกจากบ้านแกร์ด้าไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมด้วยตนเองปัจจุบันการรักษา การติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ เขาใช้ยาต้านไวรัสเพื่อหยุดการขยายการก็อปปี้ ตัวมันเองของไวรัส มันไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัส เพียงแต่ทำให้มันหยุดขยายเท่านั้น

สวมถุงยาง 2 ชั้น ป้องกัน HIV ได้ไหม
INSIGHT

สวมถุงยาง 2 ชั้น ปกป้อง 2 เท่า จริงเหรอ เรื่องนี้ เป็นเรื่องในใจของหลายๆ คน ที่กำลังตัดสินใจจะเสี่ยงมีสัมพันธ์พิเศษ

เชื้อ HIV เอชไอวี หรือ Human Immunodeficiency เป็นเชื้อไวรัส ผู้ที่รับเชื้อ HIV หลังรับเชื้อ 2-4 สัปดาห์ ร่างกายอาจมีอาการคล้ายไข้หวัด เจ็บคอ ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต

ผู้ที่ติดเชื้อ HIV จะมีคำที่ได้ยินอยู่บ่อยๆคือ ค่าCD4 วันนี้ขอมาแชร์ความรู้กันว่าค่า CD4 คืออะไร สำคัญยังไง

นวัตกรรม "ภูมิคุ้มกันบำบัดของ APCO" ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยของคณะนักวิจัย Operation BIM 

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

สาชารัชดาภิเษก ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 30

ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Google Map